We learned that the best way to perfect something is to start small. Small changes mean big results. So this #NewYearNewMe I’m committing to one #new habit at a time, and you should too!

So EZ comes back with the best event: EZ NETWORKING 6: NEW YEAR, NEW ME. 

Coming to EZ Networking, a weekly event organized by EZ,we guarantee that it will be an event worth remembering:

✔️Exchange with UEH students of all courses.

✔️Learn and share experiences about learning English and how to improve it.

✔️Receive training points when participating throughout the program.

 

 📝 Sign up here: https://forms.gle/KcmPBkErhEqDaXSJ8

📍 The networking will host via Microsoft Teams

⏰ Time: 7h:00 PM – 8h:30 PM Friday, December 17rd, 2021

This program is limited to only 50 people, so hurry up and register for the upcoming meetings!! 😍😍

—–

For further information, please contact us:

☎️Hotline: 028.7303.1766, ext.1022

📫Email: dsa@ueh.edu.vn

🌐Fanpage: https://www.facebook.com/UEH.EZ

 

—–

EZ NETWORKING 6: NĂM MỚI – MÌNH CŨNG MỚI

Nhà EZ học được rằng cách tốt nhất để phát triển một điều gì đó thì hãy  bắt đầu từ việc nhỏ. Những thay  đổi nhỏ sẽ tạo nên  kết quả lớn. Vì vậy trong những ngày cuối năm, EZ đang cố gắng xây dựng một thói quen tốt để thực hiện trong năm 2022, còn bạn thì sao?

Vậy là EZ quay trở lại với EZ NETWORKING 6: NĂM MỚI, MÌNH CŨNG MỚI.

Tham gia cùng EZ Networking 6 – một chương trình thường xuyên của EZ, bạn sẽ có cơ hội được: 

✔️ Giao lưu cùng các bạn sinh viên các khóa tại UEH.

✔️ Rèn luyện khả năng nói Tiếng Anh thông qua chủ đề gần gũi.

✔️ Ghi nhận MSSV khi tham gia nghiêm túc cùng chương trình

📝Đăng ký ngay: https://forms.gle/KcmPBkErhEqDaXSJ8

📍 Hình thức: Microsoft Teams

⏰Thời gian: 19h00 – 20h30, Thứ 6, ngày 17/12/2021.

Các bạn ơi, chương trình lần này giới hạn chỉ 50 bạn. Vì thế, hãy nhanh tay rủ hội bạn bè tham gia ngay thôi nào 😍😍

—–

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

📞Hotline: 028.7303.1976, ext.1022

✉️Email: dsa@ueh.edu.vn

🌐Fanpage: https://www.facebook.com/UEH.EZ

Hotline