Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thông báo Chương trình trả góp học phí học kỳ đầu năm 2022 qua thẻ tín dụng của Sacombank dành cho sinh viên hệ đại học chính quy, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng tham gia
  • Phụ huynh của sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45, 46, 47;
  • Sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy khóa 20, 20B, 21.1, 21.2, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24.1 có thu nhập;
  • Sinh viên hệ liên thông chính quy khóa 23.2, 24.1, 24.2, 25.1, 25.2, 26.1, 26.2 có thu nhập.
 2. Lãi suất trả góp: 0%.
 3. Phương thức thanh toán trả góp:
  • Thanh toán trực tuyến Internet Banking.
  • Thanh toán trên ứng dụng mBanking hoặc Sacombank Pay.
  • Thanh toán trực tiếp tại các điểm giao dịch của Sacombank.
  • Thanh toán chuyển khoản từ Ngân hàng khác.
 4. Điều kiện – Chính sách cấp thẻ tín dụng và các chi phí liên quan: xem phụ lục đính kèm.
 5. Thời hạn đăng ký:
STT Khóa của sv đăng ký Hạn chót đăng ký
1 –     K45, K45 CLC.

–     VB2-K20, K20B, K21.1, K21.2, K22.1, K22.2, K23.1, K23.2, K24.1.

–     LT-K23.2, K24.1, K24.2, K25.1, K25.2, K26.1, K26.2.

20/12/2021
2 K46, K46 CLC 27/12/2021
3 K47, K47 CLC 10/01/2022
 1. Cách thức tham gia trả góp: Phụ huynh và sinh viên đăng ký chương trình tại link
 2. Thông tin liên hệ:
  • Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học – UEH:
    • Thầy Minh Lộc
    • Cô Nhật Uyên

Bản thông báo đầy đủ

Hotline