Với chiến lược đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã không ngừng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, vận hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạt động chăm sóc và hỗ trợ dành cho người học, đảm bảo các nhu cầu của người học được giải quyết một cách tối ưu nhất. Trong tháng 03/2022, UEH đã triển khai các dịch vụ cung cấp hồ sơ điện tử có xác thực trực tiếp trên Portal sinh viên https://student.ueh.edu.vn/ để người học, cựu sinh viên có thể tự thực hiện nhận các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quá trình học tập, rèn luyện tại trường (giấy xác nhận người học, bảng điểm học tập, rèn luyện…) hoặc yêu cầu nhà trường hỗ trợ khi không thể đăng nhập vào Portal sinh viên.

 

UEH triển khai dịch vụ hồ sơ điện tử có xác thực với các loại giấy tờ sau:

 •   Giấy xác nhận người học các bậc/hệ để bổ túc hồ sơ cá nhân
 •   Giấy xác nhận người học hoàn thành chương trình đào tạo
 •   Giấy xác nhận người học đang trả nợ học phần
 •   Bảng điểm học tập các Khóa/hệ bằng Tiếng Việt/Tiếng Anh;
 •   Giấy giới thiệu người học thực tập – Khảo sát thu thập dữ liệu;
 •   Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
 •   Bảng điểm rèn luyện sinh viên song ngữ;
 •   Giấy xác nhận học bổng sinh viên song ngữ.

Giờ đây, người học và cựu sinh viên có thể chủ động tự in các hồ sơ yêu cầu hoặc gửi email trực tiếp đến địa chỉ cá nhân/đơn vị sử dụng. Trong thời gian tới tùy theo nhu cầu của người học, nhà trường sẽ theo dõi và bổ sung thêm nhiều sản phẩm khác liên quan nhiều đến quá trình học tập, rèn luyện tại trường để tiến đến việc UEH sẽ không cung cấp các dịch vụ xác nhận hồ sơ bằng giấy mà sẽ thay thế và chỉ cung cấp các hồ sơ có xác thực điện tử trừ các trường hợp phải cấp hồ sơ giấy theo yêu cầu của đơn vị sử dụng. 

Các cá nhân, đơn vị khi sử dụng các hồ sơ điện tử có xác thực của UEH có thể tra cứu và xác thực thông tin trên trang https://student.ueh.edu.vn/e-confirm

 

Hướng dẫn tự thực hiện làm hồ sơ điện tử có xác thực

Nhóm 1: Đối với sinh viên, học viên đang học hoặc cựu sinh viên đã tốt nghiệp UEH trong thời hạn 1 năm.

 • Bước 1: Truy cập Portal sinh viên và đăng nhập tài khoản sinh viên UEH: https://student.ueh.edu.vn

 • Bước 2: Chọn mục “Chức năng trực tuyến/Giấy xác nhận – bảng điểm điện tử”

 • Bước 3: Lựa chọn loại văn bản theo nhu cầu, Nhấn “In giấy” để tự in hoặc nhấn “Email” để gửi gửi email trực tiếp đến địa chỉ cá nhân/đơn vị sử dụng.

 

Lưu ý: Các cá nhân, đơn vị khi sử dụng các hồ sơ điện tử có xác thực của UEH có thể tra cứu và xác thực thông tin trên trang https://student.ueh.edu.vn/e-confirm.

 

 

 

Nhóm 2: Đối với cựu sinh viên đã tốt nghiệp hơn 1 năm và nhập học từ năm 2009 (hệ ĐHCQ) hoặc năm 2016 (hệ VLVH) hoặc năm 2011 (hệ Sau đại học):

 • Trường hợp 1: Nhớ mã số sinh viên và mật khẩu đăng nhập trang Portal sinh viên, thực hiện các bước tương tự Nhóm 1.
 • Trường hợp 2: Quên mã số sinh viên/mật khẩu đăng nhập trang Portal sinh viên, Đăng ký cấp trên Cổng giao dịch điện tử UEH https://es.ueh.edu.vn/ để sử dụng 01 trong 02 dịch vụ cấp lại mật khẩu hoặc cấp các loại giấy tờ điện tử có xác thực và gửi email trực tiếp đến địa chỉ cá nhân/đơn vị sử dụng theo thông tin đăng ký.

Nhóm 3: Các trường hợp khác:

Đăng ký cấp trên Cổng giao dịch điện tử UEH https://es.ueh.edu.vn/. UEH sẽ cấp các loại giấy tờ điện tử có xác thực và gửi email trực tiếp đến địa chỉ cá nhân/đơn vị sử dụng theo thông tin đăng ký.

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CÁCH THỨC LÀM HỒ SƠ ĐIỆN TỬ CÓ XÁC THỰC tại LINK

Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ vào hệ thống quản lý thông tin và hệ thống chăm sóc và hỗ trợ người học, mang đến những cải tiến mới nhất nhằm nâng cao trải nghiệm và gia tăng chất lượng dành cho người học và cựu sinh viên tại UEH hướng đến Đại học UEH bền vững luôn chuyển mình phát triển trong thời đại công nghệ số.

Tin, ảnh: Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

Hotline