Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;

Căn cứ vào kết quả thực hiện của chương trình “Giving to UEH” với các đối tác để cùng nhau thực hiện các trách nhiệm với xã hội và cộng đồng;

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng SMBC triển khai Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ – FE CREDIT” năm 2023 do Công ty tài trợ cho sinh viên UEH. Đây là một hạng mục thuộc chương trình “Giving to UEH”, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy (TP.HCM, Vĩnh Long) khóa 46.
 • Số suất: 4 suất.
 • Trị giá học bổng: 5.000.000 đồng/suất.
 • Điều kiện:
  • Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, điểm trung bình học kỳ cuối 2022 từ 7,0 trở lên;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
  • Chưa nhận học bổng nào khác trong học kỳ đầu năm 2023.
 • Hồ sơ đăng ký:
  • Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu);
  • Bảng điểm có xác thực điện tử do UEH cấp (sinh viên xem hướng dẫn tải bảng điểm tại đây);
  • Bản sao có công chứng (trong thời gian 6 tháng) Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2023 hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương trong thời gian 6 tháng) và các giấy tờ có liên quan khác.
  • Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng tại đây.
 • Cách thức và thời hạn đăng ký: Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/ từ nay đến hết ngày 21/5/2023.
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004)
  • Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014)
  • Email: hocbong@ueh.edu.vn

Bản thông báo đầy đủ

Hotline