Năm 2023, UEH đã xây dựng và triển khai chương trình Tín dụng học tập dành cho tân sinh viên Khóa 49 ĐHCQ với mục tiêu huy động nguồn lực từ bên ngoài tham gia vào hoạt động tín dụng học tập, nhằm tạo điều kiện cho người học được vay với lãi suất thấp nhất, thủ tục đơn giản, vừa đa dạng sản phẩm ngân hàng và hạn chế rủi ro của các ngân hàng đối tác. Chương trình “Tín dụng học tập tại UEH” năm 2023 được triển khai với các ngân hàng theo 2 hình thức gồm:

 •  Chương trình Cho vay học phí: Thời hạn cho vay tối đa 3 tháng; UEH hỗ trợ lãi suất cho 130 suất (KSA: 100 suất, KSV: 30 suất) theo mức lãi suất thấp nhất được áp dụng tại các ngân hàng tham gia nhằm hỗ trợ sinh viên.
 • Chương trình Trả góp học phí qua thẻ tín dụng của Ngân hàng: Hỗ trợ trả góp học phí với lãi suất 0% thông qua hình thức phát hành thẻ tín dụng. UEH sẽ hỗ trợ mức phí chuyển đổi trả góp cho 130 suất (KSA: 100 suất, KSV: 30 suất) theo mức phí chuyển đổi trả góp thấp nhất giữa các ngân hàng.
 1. Chương trình cho vay học phí
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
Đối tượng
 • Sinh viên khóa 49 ĐHCQ KSA có nhu cầu vay để đóng học phí HKC2023.
 • Chưa tham gia vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác.
 • Sinh viên khóa 49 ĐHCQ KSA/KSV có nhu cầu vay để đóng học phí HKC2023.
 • Chưa tham gia vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác.
 • Sinh viên khóa 49 ĐHCQ KSA có nhu cầu vay để đóng học phí HKC2023.
 • Chưa tham gia vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác.
Mức cho vay
 • Mức cho vay tối đa: 100% học phí HKC2023 (theo thông báo học phí của UEH dành cho K49).
 • Mức cho vay tối đa: 100% học phí HKC2023 (theo thông báo học phí của UEH dành cho K49).
 • Mức cho vay tối đa: 100% học phí HKC2023 (theo thông báo học phí của UEH dành cho K49).
Lãi suất

8.8%/năm

8.8%/năm

8.8%/năm

Thời hạn cho vay

3 tháng

3 tháng

3 tháng

Phương thức trả nợ vay

Gốc, lãi cuối kỳ

Gốc, lãi cuối kỳ

Gốc, lãi cuối kỳ

Hồ sơ vay (Dự kiến)
 • Giấy đề nghị bảo lãnh
 • CCCD.
 • Giấy khai sinh.
 • Mẫu CT07 thay thế cho HK và KT3, tạm trú nếu CCCD sinh viên chưa sử dụng CCCD gắn chip.
 • Xác nhận bảo lãnh của UEH cho sinh viên vay tại OCB.
 • Thông báo về mức học phí kỳ/năm;
 • Giấy đề nghị kiêm vay vốn (mẫu OCB).
 • Hồ sơ vay vốn:
 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • Giấy đề nghị bảo lãnh.
 • Phiếu đóng học phí (sinh viên ký tên vào phiếu này).
 • Văn bản cam kết đồng trả nợ của gia đình (theo mẫu HDBank).
 • Văn bản cam kết bảo lãnh của UEH.
 • Hồ sơ nguồn thu nhập:
 • KH/Người thân KH có thu nhập đủ khả năng trả nợ (theo mẫu HDBank).
 • Hồ sơ nhân thân:
 • CMND/CCCD, thẻ sinh viên của KH.
 • Chứng từ thể hiện nơi cư trú của KH (Bản in kết quả tra cứu QRCode CCCD/Văn bản xác nhận nơi cư trú/…).
 • CMND/CCCD Phụ huynh.
 • Chứng từ chứng minh mối quan hệ thân nhân.
 • Giấy đề nghị bảo lãnh 
 • Giấy đề nghị vay vốn (sinh viên chỉ ký tên khi gặp trực tiếp cán bộ tín dụng của Eximbank).
 • Hồ sơ nhân thân: CMND/CCCD của Sinh viên.
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập của sinh viên và (hoặc) của người thân (Cha/me/anh/chị/em ruột):
 • Hợp đồng lao động và Sao kê lương/phiếu lương.
 • Giấy chứng nhận sở hữu/sử dụng bất động sản; xe ô tô và Hợp đồng cho thuê.
 • Các nguồn thu nhập hợp pháp khác: Theo quy định Eximbank từng thời kỳ…
 • Hồ sơ mục đích vay vốn: Chứng từ thể hiện số tiền thanh toán học phí: Thông báo đóng học phí… 
Chính sách hỗ trợ của UEH Được UEH hỗ trợ trả lãi cho 130 suất (KSA: 100 suất, KSV: 30 suất) theo mức lãi suất 8,8%/năm

(Nếu số lượng sinh viên đăng ký vượt quá số suất, UEH sẽ xét duyệt)

 1. Chương trình trả góp học phí qua thẻ tín dụng
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

(HD Bank)

Đối tượng Sinh viên/Phụ huynh của sinh viên  khóa 49 ĐHCQ KSA có nhu cầu vay để đóng học phí HKC2023. Sinh viên/Phụ huynh của sinh viên  khóa 49 ĐHCQ KSA/KSV có nhu cầu vay để đóng học phí HKC2023. Sinh viên/Phụ huynh của sinh viên  khóa 49 KSA/KSV ĐHCQ có nhu cầu vay để đóng học phí HKC2023
Hạn mức tín dụng Tối thiểu bằng 100% mức học phí HKC2023 Tối thiểu bằng 100% mức học phí HKC2023 Tối thiểu bằng 100% mức học phí HKC2023
Kỳ hạn trả góp

3 tháng

3 tháng

3 tháng

Lãi suất

0%

0%

0%

Phí chuyển đổi trả góp

2,3%

1,5%

1,76%

Phí thường niên thẻ tín dụng Miễn phí thường niên năm đầu tiên Miễn phí thường niên năm đầu tiên Miễn phí thường niên năm đầu tiên
Hồ sơ vay
 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • CCCD
 • Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và đăng ký dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân.
 • Giấy tờ khác theo quy định của OCB (OCB sẽ trao đổi trực tiếp với sinh viên/phụ huynh để bổ sung).
 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng cá nhân kiêm hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng hoặc Econtract.
 • CCCD gắn chip, kèm hình chụp QR code.
 • Thẻ sinh viên/Xác nhận của Trường/Giấy báo trúng tuyển có con dấu của Trường đối với sinh viên mới.
 • Thông tin liên lạc: điện thoại, email, có ít nhất một số tham chiếu của Phụ huynh sinh viên.
 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • CCCD hoặc Giấy tờ tương đương.
 • Thông báo học phí của sinh viên.
Chính sách hỗ trợ của UEH Được UEH hỗ trợ mức phí chuyển đổi trả góp cho 130 suất (KSA: 100 suất, KSV: 30 suất) theo mức phí chuyển đổi trả góp 1,5%, mức chênh lệch sinh viên thanh toán trực tiếp cho Ngân hàng khi đến hạn

(Nếu số lượng sinh viên đăng ký vượt quá số suất, UEH sẽ xét duyệt)

 1. Quy trình tham gia chương trình

Bước 1: Sinh viên nghe tư vấn về chương trình tín dụng học tập thông qua bàn tư vấn của phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học hoặc các Ngân hàng.

Bước 2: Tải mẫu biểu hoặc nhận mẫu biểu của các ngân hàng cho vay, cụ thể:

Giấy đề nghị bảo lãnh (Bắt buộc)

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo danh mục Hồ sơ vay mục 1 – Eximbank

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý và hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của từng chương trình vay

Hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị bảo lãnh
 2. Hồ sơ pháp lý và hồ sơ vay vốn theo ngân hàng (xem bước 2)

Bước 4: Đăng ký tham gia chương trình (kê khai thông tin, upload hồ sơ) qua biểu mẫu chung go.ueh.edu.vn/dangkyTDHTK49 từ ngày 06/9-13/9/2023

Bước 5: Nộp hồ sơ pháp lý và hồ sơ vay vốn trực tiếp cho Ngân hàng cho vay tại các bàn tư vấn trong đợt nhập học hoặc tại các Ngân hàng theo địa chỉ phần liên hệ.

Bước 6: Sinh viên được phê duyệt vay và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Bước 7: Theo dõi và hoàn trả nợ vay đúng hạn

* UEH và các Ngân hàng chỉ xét duyệt mỗi sinh viên 01 hình thức tín dụng tại 01 ngân hàng.  UEH hỗ trợ 130 suất lãi vay (KSA: 100 suất, KSV: 30 suất) cho sinh viên vay học phí và 130 suất (KSA: 100 suất, KSV: 30 suất) phí chuyển đổi cho sinh viên tham gia trả góp học phí qua thẻ tín dụng.  Mức lãi vay và mức phí chuyển đổi được hỗ trợ dựa theo mức lãi suất/phí chuyển đổi thấp nhất giữa các ngân hàng. Do đó, sinh viên nên cân nhắc lựa chọn hình thức phù hợp với bản thân.

Với chương trình Tín dụng học tập, sinh viên UEH được nhà trường hỗ trợ về mặt tài chính kịp thời trong thời gian học tập cho đến khi ra trường, giúp người học yên tâm trong vấn đề chi tiêu, quản lý thời gian học tập, làm việc vừa sức để có tiền trang trải sinh hoạt phí. Đây cũng là động lực để các bạn cố gắng học tập và trau dồi bản thân. Bên cạnh chương trình Tín dụng học tập, người học còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác của UEH như các chương trình học bổng hỗ trợ học tập, các chính sách giảm học phí và chính sách hỗ trợ đột xuất,…  hỗ trợ và đồng hành cùng người học.

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc về đối tượng vay vốn hay các vấn đề liên quan, người học vui lòng liên hệ:

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA)

 • Thầy Minh Lộc: Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004, Email: ngmloc@ueh.edu.vn
 • Cô Nhật Uyên: Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1005, Email: uyentn@ueh.edu.vn 

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

 • Ms. Trịnh Thị Kim Trúc: Điện thoại: 0777 750 065.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

 • Ms. Trúc: Điện thoại: 0932 604 944.
 • Mr. Huy: Điện thoại: 0899 488 635.

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)

 • Mr. Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng phòng Khách hàng cá nhân HDBank Duy Tân: Điện thoại: 0905 670 007.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

 • Chương trình Cho vay học phí: Mr. Lê Minh Quân – Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân, Eximbank TP.HCM: Điện thoại 0944 459 424; Ms. Nguyễn Ngọc Thuỷ – Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, Eximbank TP.HCM: Điện thoại: 0944459424.

Hotline