1. HỌC BỔNG TUYỂN SINH KHÓA 49

1.1. Số suất – Giá trị học bổng 

 • 50 suất học bổng xuất sắc: 20.400.000 VND
 • 170 suất học bổng toàn phần: 13.600.000 VND
 • 350 suất học bổng bán phần:  6.800.000 VND

1.2.  Nguyên tắc và tiêu chí xét học bổng

UEH sẽ chủ động xét dựa vào điểm từ cao đến thấp không tính điểm ưu tiên và sẽ công bố sau khi kết thúc các đợt nhập học tại Trường căn cứ theo các quy định tuyển sinh và nhập học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP KHÓA 49

2.1. Số suất – Giá trị học bổng 

 • 50 suất học bổng toàn phần: 13.600.000 VND
 • 100 suất học bổng bán phần:  6.800.000 VND

2.2. Nguyên tắc và tiêu chí xét cấp học bổng

Căn cứ để xét học bổng là hoàn cảnh khó khăn và điểm xét tuyển đầu vào UEH. 

2.3. Điều kiện tham gia học bổng

 • -Sinh viên thuộc diện mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Trúng tuyển vào UEH năm 2023;
 • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần trở lên trong học kỳ cuối năm 2023.

Lưu ý: Sinh viên đã được nhận học bổng khuyến khích học tập UEH, học bổng tuyển sinh hoặc học bổng từ nguồn tài trợ bên ngoài có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần của UEH trở lên trong học kỳ cuối năm 2023 sẽ không được xét học bổng này.

2.4. Hồ sơ học bổng

 • Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH (theo mẫu);
 • Minh chứng hoàn cảnh sinh viên: Bản sao có công chứng (trong thời gian 3 tháng) Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2023) hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương trong thời gian 3 tháng) và các giấy tờ có liên quan khác theo hướng dẫn kèm theo ở phụ lục.

2.5. Cách đăng ký

 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/. Trường không nhận hồ sơ trực tiếp nếu sinh viên chưa đăng ký học bổng online. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không thể đăng ký mới nhưng sinh viên có thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống để bổ sung minh chứng hồ sơ trước khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường.
 • Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA)

Video hướng dẫn thao tác đăng ký học bổng Hỗ trợ học tập:

Flipbook hướng dẫn chi tiết học bổng Hỗ trợ học tập: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Thầy Quốc Việt (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1021, Email: hocbong@ueh.edu.vn) 

PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

Hotline