Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2020 (xét theo kết quả học tập và rèn luyện học kỳ đầu năm 2020) và các nội dung liên quan đến việc nhận học bổng như sau:

Danh sách nhận học bổng Khuyến khích học tập HKC2020 – 151220

Biểu mẫu bổ sung thông tin

Sinh viên thắc mắc về việc nhận học bổng vui lòng liên hệ cô Nhã, phòng Tài chính – Kế toán, số điện thoại 028 3822 2357, số nội bộ: 219

Hotline