Căn cứ Quyết định số 3764/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng hỗ trợ học tập học kỳ cuối năm 2020 (xét theo kết quả học tập và rèn luyện học kỳ đầu năm 2020) và các nội dung liên quan đến việc nhận học bổng như sau:

Danh sách sinh viên nhận học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ cuối 2020

Biểu mẫu bổ sung thông tin

Thông tin chi tiết xem tại: website phòng Tài chính -kế toán UEH

Hotline