THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ đầu năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 533/TB-ĐHKT-CSHTNH ngày 29 tháng 3 năm 2021 về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2021 dành cho sinh viên Khóa 44, Khóa 45, Khóa 46 – Đại học chính quy;

Căn cứ Thông báo số 679/TB-ĐHKT-CSHTNH ngày 16 tháng 4 năm 2021 về việc gia hạn chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2021 dành cho sinh viên Khóa 44, Khóa 45, Khóa 46 – Đại học chính quy.

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến của Hội đồng xét học bổng UEH – Học kỳ đầu năm 2021 số 1107/BB-ĐHKT-CSHTNH ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thông báo Danh sách sinh viên khóa 44, 45 và 46 Đại học chính quy nhận học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ đầu năm 2021 (Xem danh sách kèm theo).

Lưu ý: Sinh viên thắc mắc, khiếu nại về kết quả học bổng và phản hồi về việc sai các thông tin cá nhân vui lòng liên hệ từ ngày 30/6/2021 đến ngày 08/7/2021 qua số điện thoại 028.7306.1976 – ext 1005 (Cô Nhật Uyên) hoặc email: hocbong@ueh.edu.vn

Bản thông báo đầy đủ

Hotline