05082021163741 (1)-trang-1

 

Xem danh sách chính thức được cấp học bổng Hỗ trợ học tập – HKĐ năm 2021

– Phòng Tài chính – Kế toán sẽ có thông báo về việc chi trả học bổng Hỗ trợ học tập cho sinh viên tại website của Phòng: http://tckt.ueh.edu.vn

– Sinh viên nếu có thắc mắc về kết quả học bổng HTHT vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học qua Email: uyentn@ueh.edu.vn (Cô Nhật Uyên)

Hotline