Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vallet năm 2021 của Ban điều hành Quỹ Học bổng Vallet – Khu vực phía Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TB - Ket qua HB Vallet 2021

Hotline