Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;

Nhằm khuyến khích sinh viên có thành tích học tập tốt và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) triển khai Chương trình học bổng VietinBank năm 2021 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45, 46.

2. Số suất: tổng cộng 30 suất, trong đó:

 • 20 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt.
 • 10 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

3. Trị giá học bổng: 5.000.000 đồng/suất.

4. Điều kiện:

 • Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt:
  • Có điểm trung bình chung của 02 học kỳ gần nhất (học kỳ cuối năm 2020 và học kỳ đầu năm 2021) từ 8,0 trở lên;
  • Điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
 • Đối với học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
  • Có điểm trung bình chung của 02 học kỳ gần nhất (học kỳ cuối năm 2020 và học kỳ đầu năm 2021) từ 7,0 trở lên;
  • Điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
  • Chưa nhận học bổng nào khác trong học kỳ cuối năm 2021.

5. Hồ sơ đăng ký:

 • Giấy đề nghị cấp học bổng (theo mẫu);
 • Bảng điểm học kỳ cuối năm 2020 và học kỳ đầu năm 2021 (có điểm trung bình mỗi học kỳ);
 • Bảng điểm rèn luyện;
 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần có bản sao có công chứng (trong thời gian 6 tháng) Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2021 hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương trong thời gian 6 tháng) và các giấy tờ có liên quan khác.
 • Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng tại đây.

6. Cách thức và thời hạn đăng ký:

 • Sinh viên đăng ký online tại trang: http://hocbong.ueh.edu.vn/ từ nay đến hết ngày 29/10/2021.
 • Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng VietinBank năm 2021 (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn ngày 05/11/2021.
 • Sinh viên dự kiến đạt học bổng nộp hồ sơ gốc từ ngày 08/11/2021 đến ngày 10/11/2021.

7. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004, Email: ngmloc@ueh.edu.vn)
 • Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014, Email: dieudtt@ueh.edu.vn).

Tải mẫu giấy đề nghị cấp học bổng

Tải bản thông báo đầy đủ

Hotline