Căn cứ vào kết quả sơ tuyển học bổng AEON năm 2021 của Quỹ AEON 1% – Công ty TNHH AEON Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo:

1. Danh sách sinh viên được vào vòng phỏng vấn học bổng AEON năm 2021:

STT

Họ và tên Ngày sinh Khóa Lớp

Chuyên ngành

1 Đỗ Thị Nga 05/05/2001 45 DH45AD007 Quản trị
2 Võ Thị Thanh Thùy 01/09/2001 45 DH45CL002 Quản trị chất lượng
3 Nguyễn Tôn Sang 02/03/2001 45 DH45LH001 Quản trị lữ hành
4 Phạm Thị Lan Sinh 08/09/2000 45 DH45KI003 Kiểm toán
5 Đỗ Thị Tuyết Hạnh 23/07/2001 45 DH45KI001 Kiểm toán
6 Huỳnh Thị Kim Ngọc 05/05/2001 45 DH45AV003 Tiếng Anh thương mại
7 Phạm Ngọc Thuý Bình 03/05/2001 45 DH45HQ002 Quản trị hải quan – Ngoại thương
8 Nguyễn Đạt Kim Ngân 08/05/2001 45 DH45TK001 Thống kê kinh doanh
9 Trần Thị Diễm Hương 13/10/2001 45 DH45IB005 Kinh doanh quốc tế
10 Huỳnh Gia Phú 12/12/2001 45 DH45KM003 Kinh doanh thương mại
11 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 20/01/2001 45 DH45FN002 Tài chính
12 Trương Thị Thanh Hiền 01/10/2001 45 DH45IB004 Kinh doanh quốc tế
13 Nguyễn Thị Kim Loan 10/01/2001 45 DH45IB004 Kinh doanh quốc tế
14 Trần Phương Thùy 20/07/2001 45 DH45FT002 Ngoại thương
15 Ngô Thị Oanh 30/05/2001 45 DH45IB005 Kinh doanh quốc tế
16 Nguyễn Thị Thúy Nga 10/04/2001 45 DH45FT002 Ngoại thương
17 Nguyễn Thị Nhã Quỳnh 09/12/2001 45 DH45IB005 Kinh doanh quốc tế
18 Nguyễn Thị Uyển Nhi 07/07/2001 45 DH45IB005 Kinh doanh quốc tế
19 Nguyễn Ngọc Cát Thuyên 19/09/2001 45 DH45IB003 Kinh doanh quốc tế

2. Thông tin phỏng vấn chung:

 • Zoom link: https://zoom.us/j/92698585974
 • Meeting ID: 926 9858 5974
 • Thời gian: ngày 21/10/2021
  • 9h00: sinh viên có mặt và bắt đầu phỏng vấn, mỗi bạn 10′
  • 12h20 – 14h00: Thời gian nghỉ trưa (nếu có)
  • Các bạn sinh viên không vào link Zoom trên trước 8h50

3. Lưu ý:

 • Đảm bảo đường truyền internet ổn định
 • Đảm bảo tai nghe có micro, camera và tránh tạp âm
 • Khi tham gia phỏng vấn trên Zoom, set nickname theo họ tên đầy đủ
 • Sinh viên có quyền vào sớm, tuy nhiên chỉ được vào sau 8h50.
 • Lịch phỏng vấn: xem file đính kèm

Lịch phỏng vấn

Hotline