Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;

Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) triển khai Chương trình học bổng AmCham lần thứ 21 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45, 46.
 • Số suất: 60 suất cho các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh.
 • Trị giá học bổng: 15.000.000 VND/suất.
 • Điều kiện tham gia học bổng:
  • Điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên;
  • Hoạt động ngoại khóa tích cực và định hướng nghề nghiệp rõ ràng;
  • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
 • Lợi ích của sinh viên khi tham gia học bổng:
  • Có cơ hội nhận được học bổng trị giá 15.000.000 VND.
  • Được công nhận bởi AmCham và hơn 550 công ty thành viên của AmCham (các công ty đa quốc gia hàng đầu hoạt động tại Việt Nam).
  • Được ưu tiên khi tham gia các hoạt động cộng đồng của AmCham và các công ty hội viên.
  • Gia nhập nhóm AmCham Scholar Alumni/ae (ASA) với cơ hội giao lưu, cơ hội nghề nghiệp, các hội thảo và các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn.
  • Cơ hội thực tập/ việc làm tại AmCham và các công ty thành viên của AmCham.
 • Cách thức đăng ký và quy trình tuyển chọn:
  • Nộp đơn trực tuyến (17/4/2023 – 10/5/2023): Thí sinh nộp đơn online tại địa chỉ: http://acs.amchamvietnam.com/
  • Kiểm tra năng lực (20/5/2023 – 26/5/2023): Thí sinh vượt qua vòng đơn sẽ thực hiện bài kiểm tra năng lực tính toán và suy luận.
  • Phỏng vấn (03/6/2023): Thí sinh vượt qua bài kiểm tra năng lực sẽ được phỏng vấn (bắt buộc bằng tiếng Anh) bởi các chuyên gia nhân sự đến từ các công ty hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam.
 • Thông tin thêm về chương trình tại:

Bản thông báo đầy đủ

Hotline