NGÀY HỘI THÔNG TIN THỰC TẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.  HỒ CHÍ MINH INTERNSHIP INFORMATION DAY 2018

 • 1. Mục đích
 • Là cơ hội để sinh viên gặp gỡ các đơn vị tuyển dụng, thực hiện hỗ trợ cho sinh viên về chỗ thực tập;
 • Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các đối tượng sinh viên của UEH, là nguồn nhân lực tiềm năng có thể tuyển dụng cho doanh nghiệp.
 • 2. Đối tượng tham gia
 • Nhà tuyển dụng: Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng sinh viên chuẩn bị ra trường tham gia thực tập tại doanh nghiệp.
 • Các ứng viên: Là sinh viên UEH K41, K42 và sinh viên vừa làm vừa học.
 • 3. Thời gian, địa điểm
 • Thời gian: Từ 08h00 đến 13h00, Chủ nhật, ngày 04 tháng 11 năm 2018
 • Địa điểm:  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Đăng ký tham gia tại link: https://tthtsv.ueh.edu.vn/iid-2018
 • 4. Nội dung hoạt động
 • Hoạt động gian hàng của các doanh nghiệp tuyển dụng thực tập
 • Sinh viên viết CV và nộp hồ sơ ứng viên tại các gian hàng
 • Hoạt động phỏng vấn tuyển dụng sinh viên thực tập
 • Hoạt động trải nghiệm tại văn phòng mô phỏng
 • Hoạt động tư vấn kỳ thực tập
 • Workshop “What international employers look for in young talents “

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÀY HỘI 

ngày hội thực tập 2018
ngay hoi thuc tap 2018

                                  SƠ ĐỒ NGÀY HỘI THÔNG TIN THỰC TẬP 2018

Sơ đồ ngày hội thực tập 2018
ngày hội thực tập 2018

Hotline