THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I. Nhân viên bán hàng trực tiếp Vi mô

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì một danh mục cho vay có chất lượng cao và đa dạng, phù hợp với các khách hàng Micro SME, phù hợp với KPI của bản thân và đơn vị
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài và chuyên nghiệp với khách hàng
 • Xác định và lựa chọn khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí khách hàng Micro SME, phù hợp với chiến lược và cách tiếp cận của ngân hàng
 • Tham gia tích cực vào các sự kiện và hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, cũng như liên tục quan sát, khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh
 • Tìm được khách hàng vay tiềm năng, xác định nhu cầu của khách hàng, từ đó chuẩn bị các sản phẩm cho vay và  các sản phẩm khác phù hợp với từng nhu cầu
 • Đánh giá đúng độ tín nhiệm của khách hàng tiềm năng bằng việc chấp hành chính sách, chế độ và quy trình của ngân hàng
 • Thu thập tất cả chứng từ, thông tin cần thiết của khách hàng để đánh giá mô hình kinh doanh, từ đó thực hiện các phân tích định tính và định lượng cần thiết
 • Thực hiện công tác chuẩn bị và tham gia họp Hội đồng tín dụng (ở cấp chi nhánh hoặc Hội sở) để ra quyết định phê duyệt cấp tín dụng thuộc danh mục của bản thân
 • Thông báo cho khách hàng về quyết định của Hội đồng tín dụng, bao gồm các điều khoản và điều kiện của hợp đồng vay
 • Theo dõi sự phát triển của danh mục của bản thân, thường xuyên thảo luận với khách hàng để củng cố mối quan hệ với ngân hàng
 • Xử lý các yêu cầu hoặc khiếu nại của khách hàng và trình lên cấp trên để nhận chỉ đạo nếu cần thiết
 • Chịu trách nhiệm quản lý và đàm phán với khách hàng theo đúng các tiêu chuẩn và quy trình của ngân hàng, theo dõi tình hình trả nợ, tuân thủ các quyết định của cấp quản lý tại Chi nhánh hoặc Hội đồng xử lý nợ xấu, hỗ trợ công tác thu hồi nợ
 • Đảm bảo rằng tất cả các thông tin và chứng từ được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của khách hàng hoặc trong hệ thống, phù hợp với quy định của ngân hàng
 • Giám sát và đảm bảo các điều kiện của Hội đồng tín dụng phê duyệt cấp tín dụng cho từng khách hàng được thực hiện đầy đủ
 • Đảm bảo thông tin của khách hàng cung cấp cho ngân hàng đáng tin cậy và được bảo mật
 • Cung cấp thêm thông tin và tài liệu từ khách hàng theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán, kiểm soát, điều tra gian lận,…
 • Thông báo cho cấp quản lý trực tiếp nếu vắng mặt dài ngày và đảm bảo bàn giao đầy đủ cho người khác dưới sự đồng thuận của trưởng nhóm và/hoặc Giám đốc Trung tâm/Giám đốc Hub

Yêu cầu công việc

1.Trình độ Học vấn :

 • Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Sales & Marketing, Ngoại thương, Kinh tế hoặc lĩnh vực có liên quan.
 • Ưu tiên các trường Tài chính, Ngoại thương, Ngân hàng.

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Kiến thức cơ bản về kế toán tài chính doanh nghiệp
 • Tối thiểu 1 năm bán hàng. Có kinh nghiệm làm tín dụng ngân hàng là một lợi thế

3. Các kỹ năng

 • Kĩ năng giao tiếp và thương lượng tốt
 • Kỹ năng phân tích, nhạy cảm với con số, có khả năng hiểu và xây dựng báo cáo tài chính
 • Hiểu biết về thị trường và dịch vụ của ngân hàng
 • Thành thạo các ứng dụng Word, Excel

Quyền lợi

 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
 • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding…)

II. Nhân viên hỗ trợ – Phòng Kiểm soát rủi ro vận hành

Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch chiến lược

 • Hỗ trợ phân tích hiệu quả làm việc của bản thân nhằm xác định những phương pháp thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, đề xuất các nhu cầu đào tạo nhằm đạt được mục tiêu của cá nhân và phù hợp với định hướng chung của tổ chức
 • Tham gia xây dựng, phát triển, triển khai hệ thống kiểm soát rủi ro vận hành đối với các Đơn vị Hội sở và Đơn vị kinh doanh

2. Quản lý hoạt động

 • Thực hiện rà soát các quy trình hoạt động và kiểm tra việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ các Đơn vị kinh doanh/Trung tâm vận hành-Khối Vận hành theo phạm vi công việc được giao
 • Lập, theo dõi và báo cáo về các rủi ro vận hành của các Trung tâm vận hành/Đơn vị kinh doanh thuộc phạm vi công việc; Giám sát việc khắc phục các vấn đề rủi ro tồn tại trên các báo cáo kiểm tra, kiểm soát, báo cáo RCSA theo đúng hạn yêu cầu
 • Nhận, kiểm soát, lưu trữ và quản lý chứng từ, hồ sơ của các đơn vị thuộc phạm vi được phân công sau khi Đơn vị đã chuyển giao cho KSRRVH
 • Phối hợp với bộ phận quản trị rủi ro hoạt động – Khối QTRR và các bộ phận kiểm soát để đưa ra phương án xử lý cho các vấn đề phát sinh liên quan đến kiểm soát rủi ro hoạt động của các  Đơn vị thuộc phạm vi công việc; tư vấn cho các  Đơn vị trong việc giải quyết các vấn đề rủi ro phát sinh
 • Tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất theo sự phân công của Trưởng bộ phận/Trưởng phòng/Giám đốc Trung tâm
 • Tham gia xây dựng các quy trình kiểm soát vận hành, công cụ đo lường, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro vận hành, các chương trình đào tạo, nhận biết về rủi ro vận hành

Yêu cầu công việc

1. Trình độ Học vấn: Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Trình độ Tiếng Anh tốt
 • Thành thạo Tin học văn phòng

3. Các kỹ năng

 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đánh giá và ra quyết định

4. Các kinh nghiệm liên quan

 • Ưu tiên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực  ngân hàng, trong đó có trên 06 tháng kinh nghiệm nghiệp vụ vận hành trong ngân hàng như thanh toán quốc tế; hỗ trợ vận hành nguồn vốn (Treasury operation); vận hành thẻ hoặc các nghiệp vụ kiểm soát như kiểm soát tín dụng; kiểm toán nội bộ; kiểm soát tài chính; kiểm soát kế toán giao dịch quản trị rủi ro hoạt động; kiểm soát chất lượng giao dịch

Quyền lợi

 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
 • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding…)

III. Nhân viên hỗ trợ Kho quỹ

Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch nguồn vốn

 • Cập nhật nhu cầu sử dụng nguồn vốn của các đơn vị trực thuộc. Tham mưu cho Trưởng bộ phận về khả năng, tình hình để thực hiện điều hòa vốn với thị trường khu vực
 • Xây dựng, triển khai và quản lý kế hoạch sử dụng nguồn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của các chi nhánh/Trung tâm

2. Quản lý tiền, tài sản

 • Quản lý, kiểm đếm, kiểm kê thu – chi đảm bảo an toàn về tiền, tài sản của Ngân hàng được giao quản lý
 • Hỗ trợ các thủ quỹ tại Cụm thực hiện các công việc liên quan tại Cụm liên quan đến tài sản, GTIQT, ATM. Lạt/bó tiền nộp NHNN
 • Cập nhật kịp thời sổ sách nghiệp vụ; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ liên quan đến tài sản, GTIQT. Lập các báo cáo theo quy định của NHNN và VPBank
 • Kiến nghị điều chỉnh/cập nhật các quy trình liên quan đến quản lý kho quỹ nhằm mục đích an toàn, hiệu quả

3. Chất lượng dịch vụ

 • Đảm bảo toàn bộ hoạt động về tiền, tài sản của Ngân hàng được an toàn, hiệu quả
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng, phù hợp với các tiêu chuẩn và chất lượng của toàn hàng

4. Tuân thủ

 • Đảm bảo không có sai sót của các đoàn kiểm tra của NHNN, VPBank
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình của VPBank

Yêu cầu công việc

1. Trình độ đào tạo: Có bằng Cao đẳng kinh tế tài chính hoặc cao hơn

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền tệ kho quỹ

3. Yêu cầu khác:

 • Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó, nhanh nhẹn. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ tốt
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
 • Tư duy số học

Quyền lợi

 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 •  Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 •  Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 •  Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
 •  Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 •  Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 •  Thời gian làm việc: từ thứ 2 – hết sáng thứ 7 (được nghỉ 2 sáng thứ 7/ tháng)
 •  Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding…)

IV. Giao dịch viên

Mô tả công việc

 • Thực hiện các giao dịch tại quầy với Khách hàng nhằm đạt được đồng thời các giá trị sau: Nhanh chóng về thời gian, Đơn giản về thủ tục, Trải nghiệm CLDV tốt từ con người (thái độ, tác phong, kỹ năng) đến yếu tố cơ sở vật chất
 • Đảm bảo lưu dấu một chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất trong từng bước hành trình trải nghiệm của Khách hàng qua việc thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về Chất lượng dịch vụ,
 • Thực hiện tất cả các giao dịch và dịch vụ có liên quan đến tiền mặt (giao dịch nộp/rút tiền tài khoản, nhận/chuyển tiền, tiết kiệm,….);
 • Thực hiện tất cả các giao dịch và dịch vụ không liên quan đến tiền mặt (Đóng/ mở tài khoản, thay đổi thông tin khách hàng tại quầy, chuyển khoản, kiểm tra số dư, phát hành thẻ ATM…);
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ bộ phận tín dụng trước trong và sau cho vay : (Quản lý hồ sơ khách hàng vay, tiếp nhận tra cứu thông tin CIC, đẩy hồ sơ khách hàng lên các phân hệ….);
 • Quản lý tiền mặt tại các ATM/CDM, đảm bảo hoạt động liên tục;
 • Quản lý quỹ nghiệp vụ tại chi nhánh (kiểm đếm, phân loại, cân quỹ). Đảm bảo không có sai sót trong các giao dịch tiền mặt, tuân thủ quy định về an toàn kho quỹ cũng như tuân thủ các chính sách, quy định và quy trình VPBank, NHNN;
 • Tiếp nhận giải quyết các thắc mắc, khiếu nại phàn nàn của Khách hàng và hỗ trợ hướng dẫn Khách hàng.
 • Thực hiện kiêm nhiệm các công việc của vị trí Quản lý sảnh, vị trí Giao dịch viên theo phân công của GĐ DVKH
 • Liên tục tìm kiếm cơ hội giới thiệu khách hàng cho Bộ phận bán hàng.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
2. Các Kinh nghiệm liên quan: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng
3. Kiến thức / Chuyên môn có liên Quan: Có sự hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ có liên quan của của ngân hàng thương mại
4. Các Kỹ Năng

 • Kỹ năng Tiếng Anh và Tin học Văn phòng chuẩn MOS theo quy định VPBank
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng quản lý thời gian. Chịu được áp lực công việc
 • Tư duy đổi mới và sáng tạo

5. Các năng lực khác

 • Cẩn thận, trung thực, và có trách nhiệm cao trong công việc
 • Ham học hỏi.

Quyền lợi

 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
 • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding…)

Nộp hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển về địa chỉ email: tuyendung@vpbank.com.vn

Hotline