Viện Đào tạo VietnamBankers (Tiếng Anh: VietnamBankers) là thành viên danh dự của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Với lịch sử, tầm ảnh hưởng của mình, VietnamBankers là một trong những Viện đào tạo danh tiếng nhất Việt Nam về đào tạo Tài chính Ngân hàng, Kế toán và Kiểm toán.

Hàng năm, VietnamBankers dành tặng 300 suất học bổng “VietnamBankers – Ươm mầm tài năng Việt” cho các bạn sinh viên tiêu biểu, các bạn sinh viên nghèo vượt khó mong muốn làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng tương đương với một khóa học “InternsBankers – Thực tập sinh ngân hàng”.

1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0001-0001
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0002-0002
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0003-0003
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0004-0004
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0005-0005
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0006-0006
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0007-0007
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0008-0008
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0009-0009
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0010-0010
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0011-0011
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0012-0012
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0013-0013
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0014-0014
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0015-0015
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0016-0016
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0017-0017
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0018-0018
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0019-0019
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0020-0020
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0021-0021
1.2 Ươm mầm tài năng Việt_0022-0022

Thông tin liên hệ:

Tìm hiểu thêm về VietnamBankers tại đây

Hotline