THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Liên hệ:

  • Mr. Chi – Trưởng phòng KHDN 0973.001 .704, email: chinc1@mbbank.com.vn
  • Mr. Đương – Trưởng phòng KHCN 0907.299.248, email: duonglt@mbbank.com.vn

Hotline