Apply to:

  • Email: dinhhien1.huynh@midea.com
  • SĐT: 0906.338.832 (Ms. Hiền)
  • Địa chỉ: Số 24-26 Đường B4, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline