MANAGEMENT TRAINEE J&T EXPRESS 2021 - EXPRESS YOUR ONLINE BUSINESS_0001-0001
MANAGEMENT TRAINEE J&T EXPRESS 2021 - EXPRESS YOUR ONLINE BUSINESS_0002-0002

 

  • Hồ sơ ứng tuyển: CV + Thư đăng ký tham gia (Được viết bằng Tiếng Anh/ Tiếng Trung) + Bảng điểm (Có thể chụp lại từ trang web của trường)
  • Gửi CV qua Ứng tuyển tại đường link: https://bitly.com.vn/8sz9ib HOẶC recruitment@Jtexpress.vn (tiêu đề thư “MANAGEMENT TRAINEE 2021 EYOB _ HỌ VÀ TÊN”)
  • Thông tin về chương trình tại: https://bitly.com.vn/bn2g2u

Hotline