JD TƯ VẤN TUYỂN SINH - SS ENGLISH ACADEMY_0001-0001
JD TƯ VẤN TUYỂN SINH - SS ENGLISH ACADEMY_0002-0002

 

Thông tin tham khảo:

Ứng viên vui lòng gửi CV và viết rõ quá trình học tập và làm việc về địa chỉ: tuyendung@ss.edu.vn với tiêu đề: [TVV- SS ENGLISH] – TÊN ỨNG VIÊN – SỐ ĐIỆN THOẠI
Nếu cần thêm thông tin, ứng viên cũng có thể liên hệ Hr Staff – Ms. Nhi: 0385.492.997

Hotline