Vị trí: Assistant Brand Manager

Mô tả công việc:

Hỗ trợ SBM xây dựng và phát triển nhãn hiệu ngành hàng Nước Rửa Chén, hoàn thành mục tiêu về tiến độ, doanh số, lợi nhuận, thị phần, sức khỏe nhãn hiệu

Dẫn dắt & quản lý dự án:

 • Dẫn dắt và phối hợp với Netco và các phòng ban, nhà cung cấp để tung innovation ngành hàng Nước Rửa Chén, bao gồm & không giới hạn: nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, bao bì, sản xuất, phát triển truyền thông

Theo dõi tình hình kinh doanh & hiệu quả hoạt động nhãn hiệu:

 • Theo dõi, báo cáo hàng tuần/hàng quý tình hình kinh doanh & sức khỏe nhãn hiệu
 • Chủ động phân tích, đề xuất giải pháp & kế hoạch hành động
 • Giám sát & đánh giá các hoạt động truyền thông ATL & BTL

Thấu hiểu người tiêu dùng & thị trường

 • Cập nhật & thấu hiểu NTD mục tiêu : cập nhật WHO profile hàng quý
 • Chủ động tìm hiểu, phát triển ý tưởng truyền thông mới (concept); giải pháp tiêu dùng/sản phẩm dựa trên hiểu biết về người tiêu dùng & thị trườn
 • Đề xuất & brief CI, triển khai các dự án nghiên cứu thường xuyên/ad-hoc về người tiêu dùng & thị trường
 • Chủ động báo cáo, phân tích thị trường & đối thủ cạnh tranh

Xây dựng OGSM

 • Hỗ trợ SBM xây dựng OGSM hàng năm
 • Hỗ trợ SBM đánh giá hiệu quả kinh doanh & hoạt động nhãn hiệu hàng quý, hàng năm

Những nhiệm vụ khác được công ty giao thêm khi cần thiết

Yêu cầu công việc:

 • Khả năng học hỏi, open & passionate to learn
 • Giao tiếp hiệu quả, minh bạch & chuyên nghiệp
 • Kiến thức cơ bản về:
  1. Người tiêu dùng: insight, behavior & attitude…
  2. Môi trường kinh doanh: tổng quan ngành hàng, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế
  3. Truyền thông
  4. Nhãn hiệu
 • Kĩ năng giao tiếp & thuyết phục, kĩ năng phân tích, quản lý dự án
 • Tốt nghiệp đại học
 • Tư duy sáng tạo đột phá
 • Nhanh nhạy, tư duy tốt, có sự đột phá trong đổi mới và sáng tạo.
 • Có kiến thức về Kinh doanh, Marketing, Truyền thông
 • Bắt buộc làm fulltime
 • Đam mê về ngành hàng bán lẻ

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Cách thức đăng ký:

Hotline