NKC_Thbao tuyen dung KT

Ông Lê Thanh Nhân
CÔNG TY TNHH TM NGỌC KIM CHÂU
Địa chỉ: 172 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.
Đt: 38554006, 39557775 ─ Fax: 39555307
Email: ngockimchau@hcm.fpt.vn; ngockimchau@gmail.com

Hotline