FMTP -Thông tin chính thức chương trình - Official announcement_0001-0001
FMTP -Thông tin chính thức chương trình - Official announcement_0002-0002
FMTP -Thông tin chính thức chương trình - Official announcement_0003-0003
FMTP -Thông tin chính thức chương trình - Official announcement_0004-0004
FMTP -Thông tin chính thức chương trình - Official announcement_0005-0005
FMTP -Thông tin chính thức chương trình - Official announcement_0006-0006

Ứng tuyển ngay hôm nay bằng cách
• Truy cập đường link, đọc kĩ chỉ dẫn và hoàn thành biểu mẫu ứng tuyển online: https://bit.ly/3sb1SHY
• Sau đó, gửi CV và các chứng chỉ (nếu có) vào địa chỉ email recruitment@fashiongarments.com với Tiêu đề [FMTP-Địa điểm làm việc mong muốn-Họ và tên- Vị trí muốn ứng tuyển]
Lưu ý:
– Các địa điểm làm việc bao gồm Biên Hòa, Tân Phú (Đồng Nai), Cẩm Mỹ (Đồng Nai),
Quảng Nam, Đồng Tháp.

Hotline