Vị trí ứng tuyển: Thẩm định giá đất

Số lượng: 01 Nam

Mô tả công việc:

  • Lập và gửi hồ sơ thẩm định bảng giá đất đến Sở Tài chính để thẩm định theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất
  • Thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật…

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
  • Có kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đăng ký, thống kê đất đai và giá đất.

Quyền lợi: Hợp đồng lao động theo quy định lương vùng tối thiểu.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ Tầng 7 – Tháp B, Chi cục Quản lý Đất đai, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Liên hệ: Ms. Hiền

Hotline