💥 [UEH EZ x KHOA NGOẠI NGỮ] Tọa đàm ngôn ngữ: “Thành ngữ trong giao tiếp” 💥

Trong tiếng Anh, người nói bản ngữ rất thích sử dụng thành ngữ trong cuộc trò chuyện thường ngày, và bạn cũng thường thấy chúng xuất hiện trong sách, chương trình truyền hình và phim. Thành ngữ được sử dụng như là các phép so sánh, ẩn dụ, thậm chí là cảm thán để tăng thêm phần thú vị trong các cuộc trò chuyện tiếng Anh. Vì vậy, việc biết sử dụng các thành ngữ trong đúng bối cảnh sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình, giúp bạn hòa nhập được vào hầu hết các cuộc giao tiếp hằng ngày đấy!

Không để các bạn chờ lâu, trong khuôn khổ hoạt động định kỳ của English Zone chuỗi Tọa đàm ngôn ngữ với chủ đề đầu tiên “Idioms in conversation” (Thành ngữ trong giao tiếp) với sự tham gia của Thầy Võ Đoàn Thơ – Giảng viên khoa Ngoại ngữ (UEH) – Tiến sĩ giáo dục – Victoria University of Wellington (New Zealand) được tổ chức cụ thể như sau:

📍 Hình thức: 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 qua nền tảng Microsoft Teams

⏰ Thời gian: 08:30 – 10:30, Thứ 6, ngày 10/09/2021

🎟 Link đăng ký: https://forms.gle/727Lk46mWZ2ykVWG6

 

👉Sau khi tham dự tọa đàm, bạn sẽ trả lời được các câu hỏi:

– Thành ngữ là gì?

– Tại sao chúng ta lại khó hiểu khi gặp thành ngữ?

– Biết và sử dụng thành ngữ trong hội thoại có cần thiết không?

– Làm thế nào chúng ta có thể vận dụng thành ngữ một cách hiệu quả?

 

Nhanh tay đăng ký để có cơ hội nắm được bí kíp nói chuyện như người bản xứ thôi nào! Chương trình dành cho 40 bạn đăng ký đầu tiên.

—–

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

 

📞Hotline: 028.7303.1976, ext.1002

 

✉️Email: dsa@ueh.edu.vn

 

🌐Fanpage: https://www.facebook.com/UEH.EZ

—–

💥 [UEH EZ x SCHOOL OF LANGUAGES] Language Workshop: “Idioms in conversation” 💥

Did you know, Native English speakers love using them in conversation? You’ll often notice them popping up in books, TV shows, and movies too. Idioms are used as comparisons, metaphors, and even exclamations to help express a large or abstract idea in a way that is succinct and easy to understand. So, using idioms and knowing what context to use them will help you improve your English skills, letting you integrate into most everyday conversations!

No more waiting, English Zone and School of Foreign Languages ​​co-organized a series of workshops with the first topic, “Idioms in Conversation,” with Mr. Vo Doan Tho – Lecturer of UEH Faculty of Foreign Languages – Doctor of Education – Victoria University of Wellington (New Zealand).

📍 The session will host via Microsoft Teams 

⏰ Time: 08:30 – 10:30, Friday, September 10, 2021

🎟 Registration link: https://forms.gle/727Lk46mWZ2ykVWG6

 

👉After attending the workshop, you are ready to answer those questions:

– What is an idiom?

– Why do we need to learn and use idioms in conversations?

– Is it necessary to know and use idioms in conversations?

– How can we learn idioms effectively?

 

What are you waiting for? Register now to get a chance to speak like a native! The program is only for the first 40 registrants.

—–

 

For further information, please contact us:

 

📞Hotline: 028.7303.1766, ext.1002

 

️Email: dsa@ueh.edu.vn

 

🌐Fanpage: https://www.facebook.com/UEH.EZ

Hotline