TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 14/TB-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Lễ phục tốt nghiệp và các dịch vụ

trong buổi Lễ tốt nghiệp – Đại học Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2021

Để phục vụ tốt Lễ tốt nghiệp – Đại học Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2021, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thông báo đến các tân cử nhân về việc phục vụ lễ phục tốt nghiệp và các dịch vụ phục vụ trong buổi Lễ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

I. Lễ phục tốt nghiệp

Theo quy định của UEH, tất cả người học được trao bằng trong Lễ tốt nghiệp bắt buộc mặc lễ phục. Nhà trường hỗ trợ tân cử nhân mượn lễ phục trong buổi Lễ tốt nghiệp như sau:

– Địa điểm, thời gian mượn và trả lễ phục:

Ngày Địa điểm Buổi Giờ nhận Giờ trả
Ngày 22/4/2021 Tầng trệt Cơ sở A,
59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu Q.3
Sáng 7h00 11h00

Tiền thế chân: 1.000.000VND/bộ (Bộ lễ phục gồm có 01 nón, 01 áo, 01 dây đeo UEH), khoản tiền này sẽ được hoàn lại ngay khi sinh viên trả lễ phục.

– Trường hợp làm hư hỏng hoặc làm mất lễ phục phải bồi thường theo thiệt hại thực tế:

STT Hạng mục lễ phục Đơn giá đền bù
1 Phần áo 750.000 VND
2 Phần nón 150.000 VND
3 Phần dây đeo UEH 100.000 VND

II. Dịch vụ chụp hình lưu niệm nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu

– Chụp và in ảnh tốt nghiệp (1 tấm) khi người học nhận bằng trên sân khấu;

– File ảnh (bản mềm) được UEH cập nhật trên trang dsa.ueh.edu.vn/anhtotnghiep theo ngày – buổi – đợt lên sân khấu sau 120 – 180 phút kể từ lúc buổi lễ kết thúc; người học vui lòng chọn liên kết “Nhận bằng theo đợt” để tải ảnh được chụp trên sân khấu lúc nhận bằng;

– UEH sẽ lưu bản cứng trong thời gian 3 tháng và lưu bản mềm trong thời gian 1 năm kể từ ngày tổ chức lễ tốt nghiệp;

– Nhận ảnh (Bản cứng – bản in) tại Khu vực tự học lầu 2 cơ sở A (đi cầu thang bên trái phía trước cửa chính Hội trường A116) sau 60 – 90 phút tính từ thời gian lên sân khấu nhận bằng;

– Trường hợp nhận ảnh sau đợt tổ chức Lễ tốt nghiệp, vui lòng đến A016 – Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học để nhận trong giờ hành chính (07g30 – 11g30; 13g30 – 16g30 từ thứ Hai đến thứ Sáu);

– Các buổi lễ tổ chức tại B1-302: người học nhận ảnh trong giờ hành chính (07g30 – 11g30; 13g30 – 16g30 từ thứ Hai đến thứ Sáu) các ngày sau đó tại A016 – Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học.

Trường hợp cần hỗ trợ liên quan đến lễ phục, chụp ảnh, nhận ảnh, vui lòng trực tiếp đến A016 – Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học hoặc gọi điện thoại 028.7306.1976 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
– Các tân cử nhân;
– Website CSHTNH;
– Lưu: VP, CSHTNH.
(đã ký)
ThS. Nguyễn Văn Đương

Hotline