Các bạn sinh viên thân mến,

Tháng 9,10 năm 2023 Phòng chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trong các khóa học kỹ năng mềm ngoại khóa với các kỹ năng sau:

Tháng 9:

  1. Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý chi tiêu tài chính cá nhân hiệu quả – Ngày7&14/9 (8:00-11:00)
  2. Kỹ năng networking và linkedIn- Ngày 21&22/9 (8:00-11:00)
  3. Kỹ năng viết essay, first draft – ngày 15/9 (8:30 -11:30)
  4. Kỹ năng review – peer feedback 29/9 (8:30 -11:30)

Tháng 10:

  1. Kỹ năng thảo luận về peer feedback 14/10 (8:30 -11:30)
  2. Kỹ năng self – reflection 28/10 (8:30 -11:30)

Lưu ý:

  • Các lớp Tiếng Anh sẽ do giảng viên đến từ Đại học Victoria University of Wellington, New Zealand trực tiếp giảng dạy, yêu cầu sinh viên học đủ 4 buổi (3,4,5,6) hãy đăng ký, ưu tiên sinh viên học chương trình Tiếng Anh có viết luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh;
  • Các lớp học sẽ không thu phí người học, DSA sẽ đóng form khi nhận đủ số lượng sinh viên đăng ký;
  • Sinh viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng nhận (Phục vụ hoạt động 5 tốt và các hoạt động khác của SV);
  • Sinh viên cân nhắc, nếu đăng ký mà không tham dự sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.
    Đăng ký học TẠI ĐÂY

Hotline