Căn cứ Thông báo số: 760/TB-ĐHKT-CSHTNH ngày 11 tháng 4 năm 2023  về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu 2021 dành cho sinh viên khóa 44, 45, 46 – Đại học chính quy, Trường thông báo gia hạn đăng ký chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu 2023 dành cho sinh viên khóa 46, 47, 48 – ĐHCQ, thông tin gia hạn cụ thể như sau:

– Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn (Xem tại đây)

– Bước 2: Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/ đến hết ngày 03/5/2023. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không thể đăng ký mới nhưng sinh viên có thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống để bổ sung minh chứng hồ sơ theo yêu cầu của Trường.

– Bước 3: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp (bản cứng) tại Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Nộp tại Phòng B1.111. Cơ sở UEH Nguyễn Tri Phương) từ ngày 09/5/2023 đến ngày 12/5/2023

– Bước 4: Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng hỗ trợ học tập (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn.  

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không cung cấp được bản gốc của hồ sơ, Trường xem như sinh viên từ chối tiếp tục xét học bổng.

Hotline