Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số số 533/TB-ĐHKT-CSHTNH ngày 29 tháng 3 năm 2021 về Chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu 2021 dành cho sinh viên Khóa 44, Khóa 44, Khóa 46 – ĐHCQ;

Căn cứ Thông báo số số 679/TB-ĐHKT-CSHTNH ngày 16 tháng 4 năm 2021 về việc Gia hạn chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu 2021 dành cho sinh viên Khóa 44, Khóa 44, Khóa 46 – ĐHCQ.

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thông báo Phương thức và Danh sách sinh viên khóa 44, 45 và 46 Đại học chính quy thực hiện nộp hồ sơ gốc Học bổng Hỗ trợ học tập Học kỳ đầu 2021 để tiến hành xét hồ sơ gốc. Thông tin cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên nộp hồ sơ gốc để tiến hành xét học bổng: xem tại đây
  2. Phương thức nộp hồ sơ gốc: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện từ ngày 01/6 – 04/06/2021. (Thời gian tính theo ngày gửi được ghi trên bì thư).

Các bước bộp hồ sơ gốc qua đường bưu điện :

Bước 1: Rà soát và xem lại thông tin đăng ký trên Cổng học bổng hocbong.ueh.edu.vn và các email của Trường gửi.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và bỏ bì thư:

  • Hồ sơ gốc là bản cứng các giấy tờ (bản chính hoặc bản sao y công chứng) sinh viên cung cấp trên Cổng học bổng khi đăng ký.
  • Hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH (bản chính có chữ ký): Sinh viên đối chiếu điểm học tập và rèn luyện của sinh viên trong Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH và dữ liệu của Trường công bố trong thông báo.

+ Giấy tờ minh chứng hoàn cảnh sinh viên cung cấp trên hệ thống, trường hợp cần kiểm tra lại các giấy tờ gốc cần nộp, sinh viên kiểm tra: tại đây

(Hồ sơ cần phải đúng thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh của sinh viên trên tất cả các loại giấy tờ)

  • Nội dung bì thư:
Tên sinh viên:…………………………………………

MSSV:…………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………….

 

NỘP HỒ SƠ HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP HKĐ NĂM 2021

 

Người nhận: Cô Nhật Uyên, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Số điện thoại: 028 7306 1976 ext 1005

 

Lưu ý:

Sinh viên không tự ý thay đổi thông tin trên cổng hocbong.ueh.edu.vn

Trường hợp cần hỗ trợ về việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường, sinh viên gửi email đến: hocbong@ueh.edu.vn

Hotline