THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên hoàn thành và chưa hoàn thành chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên ĐHCQ khóa 41 – Chất lượng cao

________

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên được nhà trường ban hành theo quy định số 2004/QyĐ-ĐHKT-NHS ngày 17/7/2018;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp về tổ chức chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên lớp chất lượng cao Đại học chính quy ngày 23/11/2017;

Nay Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách sinh viên hoàn thành và chưa hoàn thành chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên ĐHCQ khóa 41 – Chất lượng cao (Danh sách đính kèm), cụ thể:

  • Hoàn thành: 862 sinh viên
  • Chưa hoàn thành: 61 sinh viên.

Mọi thắc mắc về kết quả, sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trước ngày 09/5/2019 tại:

Phòng B0.14, cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028. 3855 1777 – Số nội bộ: 11 (Gặp Thầy Lộc),

Email: ngmloc@ueh.edu.vn

        GIÁM ĐỐC

    PHÓ GIÁM ĐỐC

              (đã ký)

ThS. Huỳnh Thúc Định

Hotline