Sinh viên thân mến,

DSA thông báo kết quả xét và công nhận hoàn thành các lớp kỹ năng mềm đợt 3 năm 2022, sinh viên xem quyết định và file danh sách đính kèm dưới đây:

 

2022-dot3-danhsachhoanthanh ver 1

 

Hotline