Sinh viên thân mến,

DSA thông báo kết quả xét và công nhận hoàn thành các lớp kỹ năng mềm đợt 2 năm 2022, sinh viên xem quyết định và file danh sách đính kèm dưới đây:

1657775514000-2022-DOT2-KY NANG MEM (version 1)
.

Mọi thắc mắc (nếu có) sinh viên gửi email về DSA tại email: kynangmem@ueh.edu.vn để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng.

 

Hotline