20211029174333064_0001-0001

Với mục đích giúp sinh viên hiểu hơn về hòa nhập văn hóa vùng miền và hỗ trợ hòa nhập đa văn hóa tại cộng đồng chung UEH, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) đã tổ chức buổi tọa đàm “ Đón nhận khác biệt ngôn ngữ và văn hoá – Cơ hội học tập và làm việc hiệu quả” với báo cáo viên là Cô Nguyễn Hoàng Chiêu Anh, Thạc sỹ về Văn hóa học được tổ chức ngày 26/10/2021.

Dưới đây là danh sách 205 sinh viên hoàn thành tiêu chí hội nhập năm 2021:

Danh sách sinh viên hoàn thành tiêu chí hội nhập ngày 26/10/2021

Hotline