Trang Quyet dinh-đã nén

Xem danh sách chính thức được cấp học bổng Khuyến khích học tập – HKĐ năm 2021

– Phòng Tài chính – Kế toán sẽ có thông báo về việc chi trả học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên dự kiến vào tháng 7/2021 tại website của Phòng: http://tckt.ueh.edu.vn

– Sinh viên nếu có thắc mắc về kết quả học bổng KKHT vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học qua Email: haittt@ueh.edu.vn (Cô Thúy Hải)

 

Hotline