Bạn có biết:
– Để phát triển bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp, săn học bổng (MBA, NCS…) chúng ta không thể thiếu chứng chỉ IELTS, GMAT, GRE với mức điểm số cao.
– Khi luyện thi IELTS, GMAT hay GRE, người học thường gặp nhiều thách thức trong phần 1 của bài thi IELTS Writing và phần Integrated reasoning của bài thi GMAT, GRE. Những thách thức này đòi hỏi chúng ta phải nắm vững kỹ thuật paraphrasing.
– Kỹ thuật paraphrasing giúp người học nắm bắt chính xác ý nghĩa của thông tin truyền đạt qua một đơn vị ngôn ngữ (từ, câu) để đưa ra những tóm tắt phán đoán, lựa chọn xu hướng đúng đắn.

Để giải đáp thắc mắc và trả lời các câu hỏi trên, UEH English Zone phối hợp với Trung tâm xúc tiến Học bổng ALT/IELTS Gia sư tổ chức hội thảo “KỸ NĂNG PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA ĐOẠN THÔNG TIN TRONG CÁC KỲ THI IELTS, GMAT AND GRE”

 

Đối tượng tham dự:
Viên chức UEH và người học tại UEH mong muốn chinh phục điểm số IELTS, GMAT, GRE cao cũng như có kế hoạch học tập ở nước ngoài.

Giá trị nhận được sau khi tham dự:
– Giúp phát triển khả năng lập luận nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan trong kỳ thi IELTS, GMAT, GRE và phát triển tính hiệu quả của giao tiếp xã hội.
– Giúp hiểu được đề bài và yêu cầu của đề bài, từ đó phát triển ý tưởng phù hợp khi tham dự các kỳ thi IELTS, GMAT, GRE.
– Phát triển khả năng truyền đạt và tiếp nhập thông tin; phân tích thông tin ở góc độ ngôn ngữ, làm tiền đề cho việc lý luận hoặc giải quyết tình huống khi giao tiếp.

Chủ đề 1: Phân tích ngữ nghĩa của đoạn thông tin trong IELTS Writing (Task 1)
Báo cáo viên: Mr. Nguyễn Vân Thanh, giám đốc chuyên môn IELTS Gia sư của ALT.
📍 Hình thức: 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 qua nền tảng Zoom
⏰ Thời gian: 14h30 – 16h30, thứ 6, ngày 30/7/2021

Chủ đề 2: Phân tích ngữ nghĩa của đoạn thông tin trong GMAT (Integrated Reasoning)
Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Phương Thúy, tốt nghiệp Đại học Mannheim, có nhiều kinh nghiệm săn học bổng quốc tế và đạt nhiều học bổng quốc tế danh giá, hiện đang làm việc tại công ty công nghệ tài chính ở Frankfurt, Đức
📍 Hình thức: 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 qua nền tảng Zoom
⏰ Thời gian: 14h30 – 16h30, thứ 2, ngày 02/8/2021
—–
Đừng bỏ lỡ cơ hội này, nhanh tay đăng ký tham gia workshop tại đây. Chương trình dành cho 100 bạn đăng ký đầu tiên của mỗi chuyên đề.
Lưu ý:
– Hoạt động này không cộng điểm rèn luyện vì có nhiều đối tượng cùng tham gia.
– Vì số lượng hạn chế, nội dung đặc thù nên nếu bạn cảm thấy phù hợp hãy đăng ký tham gia.
—–
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
📞Hotline: 028.7303.1976, ext.1002
✉️Email: dsa@ueh.edu.vn
🌐Fanpage: https://www.facebook.com/UEH.EZ
———————————————————————————————————————————————————————————–

Did you know:
To develop ourselves, advance in our career or hunt for scholarships, we cannot fail to achieve IELTS, GMAT or GRE with an exceptionally high score.
In preparing for IELTS, GMAT or GRE, examinees often face many challenges in Task 1 of IELTS Writing and the Integrated Reasoning section of GMAT, GRE. These challenges require students to master paraphrasing techniques.
The paraphrasing technique helps candidates accurately grasp the meaning of information conveyed through a language unit (word, sentence) to make judgment summaries and choose the right trend.

To support participants to apprehend the basic paraphrasing technique, UEH English zone and ALT IELTS Tutor organize the workshop “FROM REASONING TO PARAPHRASING: TRICKS OF THE TRADE FOR IELTS, GMAT AND GRE”.

The workshop is for:
UEH’s staff and & students want to study abroad and wish to conquer high IELTS, GMAT, GRE scores.

What you will get in this workshop:
– Develop reasoning ability to solve relevant problems in testing activities and develop the effectiveness of social communication.
– Understand the topic and requirements of the subject, thereby developing appropriate ideas.
– Strengthen the ability to communicate and absorb information, analyze information from a linguistic perspective as a premise for reasoning and problem solving

Topic 1: Semantic analysis of information in IELTS Writing (Task 1)
Speaker: Mr. Nguyen Van Thanh, professional director of ALT IELTS Tutor.
📍 Format: via Zoom
⏰ Time: 2:30 PM – 4:30 PM, Friday, July 30, 2021

Topic 2: Semantic analysis of information in GMAT (Integrated Reasoning)
Speaker: MSc.Nguyen Phuong Thuy, graduated from Mannheim University and won many prestigious international scholarships, currently working at a financial technology company in Frankfurt, Germany.
📍 Format: via Zoom
⏰ Time: 2:30 PM – 4:30 PM, Monday, August 2, 2021
—–
Don’t miss this opportunity, hurry up and register for this workshop here. The program is for the first 100 registrants for each topic.
Note:
– This activity does not add in point training
– Because of the limited number of participants, you should consider before participating
—–
For further information, please contact us:
📞Hotline: 028.7303.1766, ext.1002
✉️Email: dsa@ueh.edu.vn
🌐Fanpage: https://www.facebook.com/UEH.EZ

Hotline