– Căn cứ “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

– Căn cứ “Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm Quyết định số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; (*)

– Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ cuối năm 2021 hệ Đại học chính quy;

– Căn cứ vào số suất học bổng Khuyến khích học tập phân bổ cho các khóa học kỳ đầu năm 2022 của Phòng Tài chính – Kế toán;

– Căn cứ thông báo số 14/TB-CSHTNH ngày 08/4/2022 và thông báo số 20/TB-CSHTNH ngày 27/4/2022 liên quan đến việc xét học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ đầu năm 2022;

Trường thông báo kết quả dự kiến học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ đầu năm 2022 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ cuối năm 2021) như sau:

 1. Điều kiện dự kiến đạt học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ đầu năm 2022

– Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 45 – ĐHCQ: Bảng 1

– Điều kiện dự kiến cập nhật đạt học bổng KKHT Khóa 46 – ĐHCQ: Bảng 2

– Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 47 – ĐHCQ: Bảng 3

– Điều kiện dự kiến cập nhật đạt học bổng KKHT Chương trình Chất lượng cao: Bảng 4

 1. Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ đầu năm 2022:

– Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 45 – ĐHCQ: Bảng 1

– Danh sách dự kiến cập nhật  sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 46 – ĐHCQ: Bảng 2

– Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 47 – ĐHCQ: Bảng 3

– Danh sách dự kiến cập nhật sinh viên đạt học bổng KKHT Chương trình Chất lượng cao: Bảng 4

 1. Lưu ý:

– Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xét theo dữ liệu điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện của Học kỳ cuối năm 2021 tại thời điểm ngày 22/4/2022;

– Danh sách dự kiến chưa cập nhật dữ liệu các trường hợp sinh viên được nhận học bổng các chương trình tài trợ từ tổ chức bên ngoài;

– Khóa 47 được đào tạo theo “Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm Quyết định số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nên áp dụng tính điểm trung bình học kỳ theo thang điểm 4 và xếp loại học lực theo thang 4 như sau:

– Một số ngành/chuyên ngành chưa cấp đủ chỉ tiêu phân bổ do trùng điểm ở mức thấp nhất, DSA sẽ trình Hội đồng học bổng và cấp bổ sung trong Quyết định chính thức;

– Nguyên tắc xét học bổng KKHT: Trường sẽ căn cứ

 • Số suất học bổng phân bổ cho từng chuyên ngành, từng khóa học;
 • Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự:
  + Mức học bổng: Xét suất Xuất sắc, đến suất giỏi, cuối cùng đến suất khá;
  + Trong từng mức học bổng: Kết quả học tập từ cao đến thấp (từ Xuất sắc đến Khá);
  + Trường hợp bằng kết quả học tập: Kết quả rèn luyện từ cao đến thấp.
 • Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng được xác định. Trường xét mức học bổng xuất sắc > Giỏi > Khá. Trong từng mức sẽ xét dựa vào ĐTB HT > Điểm trung bình rèn luyện.

– Sinh viên thắc mắc về danh sách (dự kiến) đạt học bổng Khuyến khích học tập, vui lòng gửi thông tin vào BIỂU MẪU từ ngày 09/6 đến hết ngày 19/6/2022, Bộ phận học bổng sẽ phản hồi lại sinh viên.

– Danh sách dự kiến có thể thay đổi nếu do lỗi của hệ thống làm sai lệch thông tin của sinh viên có điểm cao hơn và thay đổi thứ hạng. Nếu có thay đổi kết quả của sinh viên bộ phận học bổng sẽ thông báo với sinh viên đó (qua email hoặc điện thoại).

– Thời gian dự kiến công bố Danh sách chính thức và Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ đầu năm 2022: ngày 27/6/2022 trên website: http://dsa.ueh.edu.vn/

– Trường hợp cần hỗ trợ thông tin vui lòng email: hocbong@ueh.edu.vn.

 

 

Hotline