Để giúp sinh viên năm 1 năm 2 trang bị kiến thức kỹ năng mềm thiết thực phục vụ cho quá trình học tập, làm việc đội nhóm hiệu quả và quan trọng hơn là biết cách quản lý và làm chủ cảm xúc của mình trong bối cảnh dịch bệnh covid – 19 hiện nay. DSA tổ chức chuỗi kỹ năng tự chọn tháng 3 với các chủ đề và số lớp học như sau:

 

1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả (3 lớp)

2. Kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả (2 lớp)

3. Kỹ năng quản lý và làm chủ cảm xúc (2 lớp).

 

Đặc biệt trong tháng 4 này, giúp sinh viên tham dự Ngày hội thực tập và việc làm UEH lần thứ 24 tổ chức ngày 16&17/4/2022 thành công. DSA tổ chức chuỗi kỹ năng với các chủ đề hấp dẫn giúp sinh viên năm 3, năm 4 trang bị kỹ năng giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp, biết tạo lập hồ sơ đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng và học các bí kíp trả lời phỏng vấn thông minh để đạt kết quả mong muốn, cụ thể:

 

1. Kỹ năng Giao tiếp nâng cao (1 lớp)

2. Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn (1 lớp)

3. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả (1 lớp)

4. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (1 lớp)

 

Thông tin cần hỏi đáp về kỹ năng mềm liên hệ qua email: kynangmem@ueh.edu.vn

 

Hotline