Căn cứ vào kết quả vòng 1 – Học bổng Vallet năm 2022 của Ban điều hành Quỹ Học bổng Vallet – Khu vực phía Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được vào vòng 2 như sau:

TB - Ket qua vong 1 HB Vallet 2022

Lưu ý: ứng viên vào vòng 2 không cần nộp hồ sơ bản cứng như thông báo trước đây.

Hotline