Căn cứ vào kết quả xét học bổng PwC năm 2023 của Công ty TNHH PwC Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TB - Ket qua HB PwC 2023e

Hotline