Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng AEON năm 2023 của Quỹ AEON 1% – Công ty TNHH AEON Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo:

TB - Ket qua HB AEON 2023

Hotline