Căn cứ Đề án số 1248/ĐA-ĐHKT-ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2022 về tuyển sinh Đại học năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã đăng ký xét tuyển: KSA);

Căn cứ vào phương án phân bổ học bổng khóa 48 (học bổng tính cho học kỳ cuối 2022) của Phòng Tài chính – Kế toán;

Căn cứ số liệu sinh viên khóa 48 ĐHCQ nhập học theo các phương thức;

Căn cứ số liệu sinh viên bảo lưu, thôi học, nghỉ học tạm thời tới ngày 01/11/2022;

Căn cứ theo quyết định khen thưởng thủ khoa, á khoa của từng phương thức;

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) kính đề xuất Phương án phân bổ học bổng khuyến khích học tập (học bổng tuyển sinh) khóa 48 – Đại học chính quy như sau:

1. Giá trị học bổng

– Học bổng xuất sắc: 20.000.000 đ/suất

– Học bổng toàn phần: 13.500.000 đ/suất

– Học bổng bán phần: 6.750.000 đ/suất

2. Nguyên tắc và tiêu chí xét cấp học bổng

STT Phương thức tuyển tuyển sinh Điểm xét cấp học bổng
1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022 (KSA + ISB) Thứ tự giải thưởng Quốc gia

Thi tốt nghiệp năm 2022

2 Phương thức 3 – KSA: Xét tuyển học sinh Giỏi Tổng điểm xét tuyển quy đổi (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) của từng ngành trúng tuyển
3 Phương thức 3 – ISB: Xét tuyển học sinh Giỏi Tổng điểm xét tuyển quy đổi (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
4 Phương thức 4 – KSA: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn Tổng điểm xét tuyển quy đổi (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
5 Phương thức 4 – ISB: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn Tổng điểm xét tuyển quy đổi (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
6 Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2022 (KSA) Điểm thi trong kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, đợt 1 năm 2022 (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
7 Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (KSA + ISB) Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tính theo tổ hợp môn xét tuyển (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) của từng ngành trúng tuyển.

Đối với phương thức 1, phương thức 4, phương thức 5: cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (xếp theo điểm xét cấp học bổng giảm dần) đến khi hết số suất học bổng được phân bổ (không phân biệt ngành trúng tuyển).

Đối với phương thức 3 và phương thức 6 cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (xếp theo điểm xét cấp học bổng giảm dần) đến khi hết số suất học bổng được phân bổ theo ngành trúng tuyển, riêng ISB cấp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

3. Danh sách nhận học bổng

– Học bổng xuất sắc: 54 xem danh sách

– Học bổng toàn phần: 169, xem danh sách

– Học bổng bán phần: 361, xem danh sách

4. Thông tin về chi trả học bổng tuyển sinh khóa 48

Phòng Tài chính Kế toán UEH sẽ có thông báo về việc chi trả học bổng và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng trong tháng 12/2022, chi tiết xem tại: https://tckt.ueh.edu.vn/.

5. Thông tin liên hệ

Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học qua email hocbong@ueh.edu.vn, bộ phận học bổng sẽ trả lời sinh viên sớm nhất.

Hotline