BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 820 /KH-ĐHKT-CSHTNH     TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức chuỗi hoạt động tư vấn dành cho sinh viên Đại học chính quy

với chủ đề “UEH luôn bên bạn”

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học về việc tổ chức các hoạt động tâm lý dành cho người học nhằm giúp người học tìm ra hướng giải quyết tốt nhất trong học tập, rèn luyện tại UEH; giúp người học chung sống, hòa mình, tương tác, thích nghi, ứng xử tốt nhất trong các mối quan hệ tại Trường. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Ý nghĩa của chuỗi hoạt động
 • Tạo một môi trường lành mạnh, an toàn cho sinh viên lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề mà các bạn đang gặp phải trong cuộc sống.
 • Cung cấp những thông tin hữu ích, kịp thời về các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý sinh viên hiện nay.
 • Hỗ trợ tâm lý, giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh sống, mối quan hệ xã hội, từ đó tăng cảm xúc tích cực, có thể tự đưa ra quyết định trong tình huống khó khăn mà các bạn gặp phải khi đang học tập tại trường.
 • Giúp các bạn sinh viên có thời gian nhìn lại, thấu hiểu những suy nghĩ cảm xúc và hành vi, góp phần cải thiện cuộc sống tinh thần.
 1. Thời gian, địa điểm
 • Thời gian livestream dự kiến: Từ ngày 21/5 – 16/9/2021.
 • Địa điểm: Cơ sở A hoặc cơ sở B, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 1. Đối tượng

Sinh viên Đại học chính quy UEH và người học quan tâm.

 1. Hình thức tổ chức
 • Hoạt động tổ chức theo hình thức Livestream trực tuyến dưới dạng Talkshow theo các chủ đề khác nhau.
 • Livestream trực tuyến trên Fanpage Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
 • UEH (/DSA.UEH) và Fanpage Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên UEH (/tnhtsv.ueh).
 • Bộ phận phụ trách sẽ tiếp nhận câu hỏi liên quan đến chủ đề và lấy ý kiến sinh viên về các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý mà các bạn đang gặp phải hay quan tâm. Form khảo sát sẽ được mở trong khoảng thời gian trước ngày phát sóng từ 5 ngày đến 7 ngày, sinh viên có thể điền form dưới dạng ẩn danh hoặc định danh.
 • Bộ phận phụ trách xem xét và xây dựng nội dung cho số phát sóng theo chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn.
 1. Nội dung chương trình
STT Thời gian Nội dung (Dự kiến)
Ngày Giờ
1 21/5/2021 18h30 Chuyên đề 1: Chế ngự stress – Nỗi sợ mỗi mùa thi.
2 17/6/2021 18h30 Chuyên đề 2: Yêu bản thân
3 Các số khác……..
 1. Báo cáo viên tư vấn

Báo cáo viên là những chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm, phù hợp với nội dung từng chuyên đề tổ chức.

 1. Tổ chức thực hiện

Từ 10/5 đến 12/5/2021: Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình.

Từ 12/5 đến 20/5/2021:

 • Thực hiện truyền thông;
 • Mời chuyên gia tư vấn;
 • Xây dựng kịch bản chương trình;

Từ 21/5 đến 16/9/2021: Tư vấn trực tuyến.

PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

Hotline