Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;

Nhằm khuyến khích sinh viên có thành tích học tập tốt và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai Chương trình Học bổng KIS năm 2022 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy (TP.HCM, Vĩnh Long) ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 45, 46.
 • Số suất: tổng cộng 10 suất, trong đó:
  • 05 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt.
  • 05 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
 • Trị giá học bổng: 20.000.000 đồng/suất.
 • Điều kiện:
  • Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt: có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, điểm trung bình học kỳ cuối 2021 từ 9,0 trở lên.
  • Đối với học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: có kết quả học tập đạt loại giỏi, điểm trung bình học kỳ cuối 2021 từ 8,0 trở lên.
  • Chưa nhận học bổng nào khác trong học kỳ đầu năm 2022.
 • Hồ sơ đăng ký:
  • Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu);
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần có bản sao có công chứng (trong thời gian 3 tháng) Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2022 hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương trong thời gian 3 tháng) và các giấy tờ có liên quan khác.
  • Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng tại đây.
  • Cách thức và thời hạn đăng ký: Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/ từ nay đến hết ngày 01/6/2022.
 • Lễ trao học bổng: dự kiến ngày 08/6/2022.
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004, Email: ngmloc@ueh.edu.vn)
  • Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014, Email: dieudtt@ueh.edu.vn).

Tải bản thông báo đầy đủ

Hotline