Sinh viên kiểm tra danh sách sinh viên đạt học bổng có kèm số tài khoản: HBTS-CQ48 – HKC2022 – 171122

Trường hợp cần thay đổi thông tin hoặc chưa có thông tin số tài khoản, vui lòng điền biểu mẫu bổ sung thông tin số tài khoản: tại đây trước ngày 08/12/2022

 

Hotline