1. Danh sách lớp học

Danh sách đăng ký: NHẤN ĐỂ XEM

2. Địa điểm và thời gian học

– Địa điểm: Hội trường A116 (số 59C, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

– Thời gian: 08:00 Chủ Nhật ngày 24/01/2021 (học và làm bài thu hoạch)

3. Nội dung học

– Nội dung học tập Tuần Sinh hoạt công dân năm 2020 và các năm trước.

– Tài liệu học tập:

* Văn kiện Đại hội Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chuyên đề năm 2020 Về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử tại UEH.

4. Lưu ý

– Sinh viên tham gia học tập và làm bài thu hoạch phải mang theo thẻ sinh viên, đi học đúng giờ, ngồi đúng sơ đồ, trang phục lịch sự.

– Sinh viên đăng ký trễ, chưa được phân lớp SHCD, phải liên hệ với ban coi thi (trong Hội trường A116) để được xếp lớp thi ghép..

Hotline