Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;

Nhằm hỗ trợ sinh viên của Trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có tinh thần phục vụ cộng đồng, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý triển khai Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm 2023 dành cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 46, 47, 48.
 • Số suất học bổng: 08 suất
 • Trị giá học bổng: 14.000.000 đồng/suất.

Học bổng được chia làm 02 học kỳ, mỗi học kỳ là 7.000.000 đồng. Sinh viên được nhận học bổng học kỳ 1, nếu có thành tích học tập tốt và tham gia công tác xã hội (có giấy xác nhận) thì sẽ được xét hưởng tiếp học bổng cho học kỳ 2.

 • Điều kiện xét học bổng:
  • Có điểm trung bình học kỳ cuối 2022 từ 7,0 (theo thang điểm 10) hoặc 2,6 (theo thang điểm 4) trở lên; Điểm rèn luyện học kỳ cuối 2022 từ 80;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (vừa học vừa làm, phải hỗ trợ kinh tế cho gia đình…);
  • Có đủ nghị lực và lòng kiên trì, phấn đấu đi lên và có tinh thần lạc quan;
  • Có tinh thần phục vụ cộng đồng, thân thiện, có tấm lòng nhân ái và sẵn sàng giúp đỡ người khác; Ưu tiên sinh viên đã/ đang có ý định trở thành tình nguyện viên tại Quỹ.
  • Chưa nhận học bổng nào khác trong học kỳ đầu năm 2023.
 • Hồ sơ xin học bổng gồm có:
  • Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh;
  • Bảng điểm học kỳ cuối 2022 (có xác nhận của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học);
  • Bảng điểm rèn luyện (có xác nhận của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học);
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận/ Sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2023;
  • Thư đề cử của 2 giáo viên (nêu rõ tinh thần phấn đấu của ứng viên);
  • Giấy xác nhận tham gia công tác xã hội (phải có xác nhận của đơn vị tổ chức);
  • Các tài liệu khác hoặc giấy chứng nhận/ khen thưởng (nếu có).
 • Quy trình xét học bổng:
  • Vòng 1: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/6/2023 (gia hạn đến 20/6/2023)

Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/. Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng tại đây

  • Vòng 2: từ ngày 21/6/2023 đến hết ngày 22/6/2023

Sinh viên được chọn vào vòng 2 sẽ nộp hồ sơ online tại link https://forms.gle/8mkPxEVWTKv52mUaA (vui lòng đọc kỹ hướng dẫn điền đơn xin học bổng online trước khi thực hiện).

 • Lưu ý:
  • Sinh viên nhận học bổng cần có tài khoản tại ngân hàng Vietcombank để Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý chuyển tiền học bổng vào tài khoản này.
  • Cuối tháng 01/2024 sinh viên được nhận học bổng Đinh Thiện Lý phải nộp kết quả học tập và giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội trong học kỳ đầu 2023 cho Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học. Nếu thành tích học kỳ đầu không đáp ứng yêu cầu và thiếu giấy xác nhận tham gia các công tác xã hội, sinh viên sẽ không đủ tiêu chuẩn tiếp tục nhận học bổng học kỳ sau.
  • Sinh viên được nhận học bổng Đinh Thiện Lý phải có trách nhiệm tham gia các hoạt động do Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức và chỉ được vắng mặt khi có lý do chính đáng.
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004)
  • Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014)
  • Email: hocbong@ueh.edu.vn.

Bản thông báo đầy đủ

Hotline