KINH NGHIỆM: 10 năm biên tập viên; 03 năm truyền thông, marketing, tổ chức sự kiện sinh viên

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

  • Sự kiện sinh viên
  • Lễ Tốt nghiệp
  • Hỗ trợ các trường hợp đột xuất
  • Hoạt động tư vấn

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

  • Cách bạn sống một ngày là cách bạn sống cả đời

SỞ THÍCH

  • Yêu thể thao
  • Du lịch khám phá
  • Nghệ thuật phong thủy, kiến trúc nhà đẹp
  • Mê trà đạo