HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU KHÓA

K48 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Tài liệu học tập:

Thông tin làm bài kiểm tra giữa kỳ và cuối đợt học (được hướng dẫn cụ thể trong buổi 3)

 • Trang làm bài: https://quiz.ueh.edu.vn/
 • Làm bài kiểm tra giữa kỳ: 30 câu trắc nghiệm, 20 phút, được phép tham khảo tài liệu (từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022, làm bài 03 lần)
 • Làm bài kiểm tra cuối đợt học: 40 câu trắc nghiệm, 30 phút, được phép tham khảo tài liệu (từ 08:00 đến 14:00 ngày 24/10/2022, làm bài 01 lần)

1. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN SAU NHẬP HỌC

Sinh viên tìm hiểu thông tin từ ngày 20/9/2022 tại trang web sau:

https://nhaphoc.ueh.edu.vn/dinh-huong-sau-nhap-hoc/

2. HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU KHÓA

2.1. Buổi 1, 2, 3 (bắt buộc)

 • Nội dung học
  • Buổi 1: Tọa đàm định hướng tân sinh viên
  • Buổi 2: Báo cáo chuyên đề hòa nhập môi trường học tập UEH
  • Buổi 3: Báo cáo chuyên đề ý thức công dân
 • Cách thức tổ chức lớp học
  • Hình thức học: trực tuyến, từ xa
  • Nền tảng: Webinar MS Teams UEH

Sinh viên tự thực hiện yêu cầu cấp tài khoản MS Teams UEH:

Tên đăng nhập có dạng mssv@ueh.edu.vn (lưu ý đây không phải địa chỉ email)

Lấy mật khẩu tại: https://office365.ueh.edu.vn/password

Video clip hướng dẫn: https://cntt.ueh.edu.vn/khai-thac-ha-tang-cntt (Bài 1 Giới thiệu các tài khoản sinh viên được UEH cung cấp)

  • Link truy cập lớp học: https://go.ueh.edu.vn/dinhhuongk48 (đăng nhập bằng tài khoản MS Teams UEH)
  • Phân lớp
   • UEH tại TP. Hồ Chí Minh: Học theo ID nhập học (số thứ tự nhập học)
   • UEH tại Phân hiệu Vĩnh Long: Buổi 1&3: Tổ chức học tập riêng tại Phân hiệu Vĩnh Long; Buổi 2: Học chung theo UEH TP.HCM
   • Sinh viên chương trình cử nhân tài năng (ISB): Học theo khối lớp ISB
   • Thông tin về cách thức truy cập khóa học sẽ gửi qua email sinh viên UEH trước thời gian học tập
 • Lịch học buổi 1, 2, 3
Mã lớp Phân lớp học Buổi Giờ vào phòng học

(bắt đầu học sau 15 phút)

Ngày Thứ
1.1. TP.HCM | ID nhập học 0001 – 0900 1 07:45 26/09/2022 Thứ Hai
2.1. TP.HCM | ID nhập học 0001 – 0900 2 13:45 26/09/2022 Thứ Hai
3.1. TP.HCM | ID nhập học 0001 – 0900 3 07:45 10/10/2022 Thứ Hai
1.2. TP.HCM | ID nhập học 0901 – 1800 1 07:45 27/09/2022 Thứ Ba
2.2. TP.HCM | ID nhập học 0901 – 1800 2 13:45 27/09/2022 Thứ Ba
3.2. TP.HCM | ID nhập học 0901 – 1800 3 13:45 10/10/2022 Thứ Hai
1.3. TP.HCM | ID nhập học 1801 – 2700 1 07:45 28/09/2022 Thứ Tư
2.3. TP.HCM | ID nhập học 1801 – 2700 2 13:45 28/09/2022 Thứ Tư
3.3. TP.HCM | ID nhập học 1801 – 2700 3 07:45 11/10/2022 Thứ Ba
1.4. TP.HCM | ID nhập học 2701 – 3600 1 07:45 29/09/2022 Thứ Năm
2.4. TP.HCM | ID nhập học 2701 – 3600 2 13:45 29/09/2022 Thứ Năm
3.4. TP.HCM | ID nhập học 2701 – 3600 3 13:45 11/10/2022 Thứ Ba
1.5. TP.HCM | ID nhập học 3601 – 4500 1 07:45 30/09/2022 Thứ Sáu
2.5. TP.HCM | ID nhập học 3601 – 4500 2 13:45 30/09/2022 Thứ Sáu
3.5. TP.HCM | ID nhập học 3601 – 4500 3 07:45 12/10/2022 Thứ Tư
1.6. TP.HCM | ID nhập học 4501 – 5400 1 07:45 03/10/2022 Thứ Hai
2.6. TP.HCM | ID nhập học 4501 – 5400 2 13:45 03/10/2022 Thứ Hai
3.6. TP.HCM | ID nhập học 4501 – 5400 3 13:45 12/10/2022 Thứ Tư
1.7. TP.HCM | ID nhập học 5401 – 6300 1 07:45 04/10/2022 Thứ Ba
2.7. TP.HCM | ID nhập học 5401 – 6300 2 13:45 04/10/2022 Thứ Ba
3.7. TP.HCM | ID nhập học 5401 – 6300 3 07:45 13/10/2022 Thứ Năm
1.8. TP.HCM | ID nhập học >6300 1 07:45 05/10/2022 Thứ Tư
2.8. TP.HCM | ID nhập học >6300 2 13:45 05/10/2022 Thứ Tư
3.8. TP.HCM | ID nhập học >6300 3 13:45 13/10/2022 Thứ Năm
1.9. Phân hiệu Vĩnh Long (học tại phân hiệu) 1 13:45 03/10/2022 Thứ Hai
2.9. Phân hiệu Vĩnh Long 2 13:45 06/10/2022 Thứ Năm
3.9. Phân hiệu Vĩnh Long (học tại phân hiệu) 3 07:45 14/10/2022 Thứ Sáu
1.10. Viện Đào tạo quốc tế 1 07:45 07/10/2022 Thứ Sáu
2.10. Viện Đào tạo quốc tế 2 13:45 07/10/2022 Thứ Sáu
3.10. Viện Đào tạo quốc tế 3 13:45 14/10/2022 Thứ Sáu

2.2. Buổi 4 (tự chọn, không bắt buộc)

 • Nội dung học: Có 04 chủ đề kỹ năng mềm để sinh viên chọn học theo nhu cầu:
  • Chủ đề 1: Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho tân sinh viên để chuẩn bị hành trình học tập tại UEH đạt hiệu quả
   • Hiểu được sự quan trọng của sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần;
   • Biết cách hài hòa giữa thể chất và tinh thần;
   • Lên phương án luyện tập để đảm bảo tinh thần và thể chất.
  • Chủ đề 2: Nâng cao năng lực tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập
   • Khơi dậy trong bạn niềm đam mê học tiếng Anh;
   • Các thói quen tốt để hình thành phản xạ;
   • Xây dựng kế hoạch học tập tiếng Anh hiệu quả;
   • Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình học;
   • Tìm môi trường phù hợp để trau dồi các kỹ năng chủ động.
  • Chủ đề 3: Kỹ năng quản trị mục tiêu và lập kế hoạch hiệu quả
   • Biết cách thiết lập mục tiêu Smart;
   • Biết thiết lập kế hoạch tài chính, quản lý tài chính và đầu tư hiệu quả;
   • Biết cách xây dựng kế hoạch hành động theo mô hình 5W1H2C5M;
   • Biết cách thiết lập kế hoạch cá nhân cụ thể cho 5 năm tới để quản trị mục tiêu và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả như mong muốn.
  • Chủ đề 4: Kỹ năng hiểu mình để thành công khi học tập tại UEH
   • Giúp người học hiểu rõ mình là ai?
   • Hiểu rõ mình thuộc nhóm người nào (Vui vẻ linh hoạt, trầm lắng hiệu quả, hướng nội, hướng ngoại…);
   • Người học nhận biết mình muốn gì và phải làm như thế nào để đạt được những điều đang mong đợi ở bản thân;
   • Giúp người học dễ dàng thích nghi và hội nhập với các lựa chọn, có trách nhiệm với các quyết định của mình;
   • Trang bị kỹ năng giao tiếp phù hợp từng tính cách.
 • Cách thức tổ chức lớp học
  • Hình thức học: trực tuyến, từ xa
  • Nền tảng: Webinar MS Teams UEH
  • Link truy cập lớp học: https://go.ueh.edu.vn/kynangmemk48 (truy cập từ ngày 10/10/2022, đăng nhập bằng tài khoản MS Teams UEH)
  • Link đăng ký: https://go.ueh.edu.vn/dangkyknmk48 (đăng nhập bằng email sinh viên UEH, ĐĂNG KÝ ĐẾN NGÀY 09/10/2022)
  • Sinh viên Phân hiệu Vĩnh Long học chung Chủ đề 1
 • Lịch học buổi 4
Mã lớp Phân lớp học Buổi  

Giờ vào phòng học

(bắt đầu học sau 15 phút)

Ngày Thứ
4.1. Sinh viên tự đăng ký 4 (CĐ1) 07:45 10/10/2022 Thứ Hai
4.2. Sinh viên tự đăng ký 4 (CĐ2) 13:45 10/10/2022 Thứ Hai
4.3. Sinh viên tự đăng ký 4 (CĐ3) 07:45 11/10/2022 Thứ Ba
4.4. Sinh viên tự đăng ký 4 (CĐ4) 13:45 11/10/2022 Thứ Ba
4.5. Sinh viên tự đăng ký 4 (CĐ1) 07:45 12/10/2022 Thứ Tư
4.6. Sinh viên tự đăng ký 4 (CĐ2) 13:45 12/10/2022 Thứ Tư
4.7. Sinh viên tự đăng ký 4 (CĐ3) 07:45 13/10/2022 Thứ Năm
4.8. Sinh viên tự đăng ký 4 (CĐ4) 13:45 13/10/2022 Thứ Năm
4.9. Phân hiệu Vĩnh Long 4 (CĐ4) 07:45 12/10/2022 Thứ Tư

 

Hotline