HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU KHÓA

K49 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY


1. TƯ VẤN SAU NHẬP HỌC

Từ ngày làm thủ tục nhập học cho đến ngày 14/9/2023.

Sinh viên tìm hiểu thông tin định hướng chung và đặt câu hỏi cần tư vấn, cụ thể:


2. LÀM BÀI KIỂM TRA GIỮA ĐỢT HỌC

Từ 08:00 ngày 05/9/2023 đến 16:00 ngày 15/9/2023

Sau khi tham gia hoạt động tư vấn sau nhập học, sinh viên làm bài kiểm tra giữa đợt học:

 • Trang web làm bài thi: https://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=11842
  • Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên được cấp khi hoàn tất thủ tục nhập học trực tiếp tại trường
 • Nội dung thi: Thông tin tìm hiểu về UEH
 • Hình thức thi: Trắc nghiệm trực tuyến 25 câu (không sử dụng cam giám sát), được phép tham khảo tài liệu, thời gian làm bài 20 phút..
 • Giờ thi: Tự chọn trong khung giờ 08:00 05/9/2023 – 16:00 15/9/2023.

3. SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

Từ ngày 12/9/2023 đến ngày 15/9/2023

Sinh viên tham gia lớp học tập trung, phân nhóm theo thứ tự nhập học, cụ thể:

Mã lớp Phân lớp Nội dung Giờ Ngày Thứ
1.1. Số thứ tự nhập học từ 1 đến 4.000 (và nhập học ngày 13/9) 1 08:00 12/9/2023 Thứ Ba
1.2. Số thứ tự nhập học từ 1 đến 4.000 (và nhập học ngày 13/9) 2 14:00 12/9/2023 Thứ Ba
1.3. Số thứ tự nhập học từ 1 đến 4.000 (và nhập học ngày 13/9) 3 15:00 12/9/2023 Thứ Ba
1.4. Số thứ tự nhập học từ 1 đến 4.000 4 08:00 15/9/2023 Thứ Sáu
2.1. Số thứ tự nhập học từ 4.000 trở lên 1 08:00 13/9/2023 Thứ Tư
2.2. Số thứ tự nhập học từ 4.000 trở lên 2 14:00 13/9/2023 Thứ Tư
2.3. Số thứ tự nhập học từ 4.000 trở lên 3 15:00 13/9/2023 Thứ Tư
2.4. Số thứ tự nhập học từ 4.000 trở lên 4 14:00 15/9/2023 Thứ Sáu
3.1. Viện Đào tạo quốc tế 1 08:00 14/9/2023 Thứ Năm
3.2. Viện Đào tạo quốc tế 2 14:00 13/9/2023 Thứ Tư
3.3. Viện Đào tạo quốc tế 3 15:00 13/9/2023 Thứ Tư
3.4. Viện Đào tạo quốc tế 4 08:00 15/9/2023 Thứ Sáu
4.1. Phân hiệu Vĩnh Long 1 Theo kế hoạch của PHVL
4.2. Phân hiệu Vĩnh Long 2 14:00 13/9/2023 Thứ Tư
4.3. Phân hiệu Vĩnh Long 3 15:00 13/9/2023 Thứ Tư
4.4. Phân hiệu Vĩnh Long 4 08:00 15/9/2023 Thứ Sáu
5.1. Nội dung phát lại trên LMS: https://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=11842 08:00 18/9/2023 Thứ Hai

Lưu ý

 • Sinh viên Viện Đào tào quốc tế ISB và Phân hiệu Vĩnh Long học theo lịch riêng, không theo số thứ tự nhập học.
 • Sinh viên làm thủ tục nhập học vào ngày 13/9 học chung nhóm với số thứ tự nhập học từ 1 đến 4.000.
 • Sinh viên nhập học trễ tham gia lớp tự học trên hệ thống LMS UEH từ ngày 18/9/2023 đến ngày 23/9/2023.
 • Sinh viên vắng có phép các buổi học có thể tự chủ động chọn lớp thay thế tương đương trong lịch học chung.
 • Nội dung:

(1) Tọa đàm định hướng tân sinh viên

STT Đơn vị Nội dung báo cáo Thời lượng
1 Ban Giám hiệu Lời chào tân sinh viên của Hiệu trưởng 10 phút
2 Phòng Đào tạo – Quy chế đào tạo

– Chuẩn đầu ra

– Chế độ chính sách, quản lý sinh viên

15 phút
3 Phòng Tài chính – Kế toán Các phương thức thanh toán và hoàn trả học phí 05 phút
4 Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí – Kế hoạch đào tạo

– Quy định khảo thí

10 phút
5 Phòng Marketing – Truyền thông – Định vị thương hiệu UEH

– Chương trình “Kết nối cộng đồng – Lan tỏa tri thức”, chương trình Giving

10 phút
6 Thư viện – Khai thác nguồn học liệu

– Sử dụng tài liệu hợp lý

10 phút
7 Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học – Hoạt động chăm sóc và hỗ trợ người học

– Các dịch vụ hỗ trợ

10 phút
8 Phòng Công nghệ thông tin – Đại học thông minh

– Cách khai thác hạ tầng công nghệ tại UEH

10 phút
9 Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên – Hoạt động Đoàn – Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm

– Nghiên cứu khoa học sinh viên

– Hỗ trợ nhà trọ

15 phút
10 Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học Học tiếng Anh 05 phút
11 Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học Hoạt động giao lưu tân sinh viên 20 phút
12 Các đơn vị tham gia tọa đàm Trao đổi và thảo luận 60 phút

(2) Báo cáo chuyên đề Thực hành Đại học xanh UEH

  • Thực hành Đại học xanh tại UEH.

(3) Báo cáo chuyên đề Ý thức công dân

  • Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế, xã hội, chủ quyền biển, đảo;
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  • Kỹ năng sống, quyền con người, giáo dục pháp luật, an ninh, trật tự trong trường học,…

(4) Báo cáo Kỹ năng mềm

  • Kỹ năng học tập đại học hiệu quả;
  • Kỹ năng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

4. TỰ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

Từ 08:00 ngày 18/9/2023 đến ngày 23/9/2023

Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu đọc thêm (có thể xem lại video bài học):


5. KIỂM TRA CUỐI ĐỢT HỌC

Từ 08:00 ngày 24/9/2023 đến 16:00 ngày 24/9/2023

Sau khi kết thúc đợt học, sinh viên làm bài kiểm tra cuối đợt học:

 • Trang web làm bài thi: https://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=11842
  • Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên được cấp khi làm thủ tục nhập học
 • Hình thức thi: trắc nghiệm trực tuyến 40 câu (không sử dụng cam giám sát), được phép tham khảo tài liệu, thời gian làm bài 30 phút.
 • Giờ thi: tự chọn trong khung giờ 08:00 24/9/2023 – 16:00 24/9/2023.

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỢT HỌC

Từ ngày 03/10/2023 đến ngày 17/10/2023

Sinh viên xem điểm Sinh hoạt công dân và thực hiện phúc khảo:

Kết quả học tập đợt học được đánh giá qua điểm Sinh hoạt công dân, bao gồm hai điểm thành phần theo thang điểm 10, gồm có:

 • Điểm quá trình (gồm điểm danh các buổi học và điểm kiểm tra giữa đợt học), chiếm tỷ trọng 50%;
 • Điểm kiểm tra cuối đợt học, chiếm tỷ trọng 50%.

Sinh viên được đánh giá là hoàn thành chương trình học tập nếu có điểm Sinh hoạt công dân >=5. Đối với sinh viên chưa hoàn thành chương trình có trách nhiệm học bù đến khi đạt yêu cầu, theo lịch học lại vào tháng 01 và tháng 08 hàng năm.

Hotline