THÔNG TIN PHÂN PHỐI LỄ PHỤC

  • Tiền thế chân: 1.000.000VNĐ/bộ (Bộ lễ phục gồm có 01 nón, 01 áo, 01 dây đeo UEH, có biên lai thu tiền). Khoản tiền này sẽ được hoàn lại ngay khi trả đủ lễ phục kèm theo biên lai.
  • Trường hợp trả lễ phục quá thời gian quy định hoặc thiếu lễ phục sẽ bị thu phí theo nội dung trên biên lai.
  • Mức phí bồi thường trong trường hợp làm hư hỏng hoặc làm mất lễ phục:
STT Nội dung Đơn giá đền bù
1 Mất hoặc hỏng phần Áo 750.000đ
2 Mất hoặc hỏng phần Nón 150.000đ
3 Mất hoặc hỏng phần Dây 100.000đ
4 Trả trễ hạn 100.000đ/ngày

Hotline