THÔNG TIN PHÂN PHỐI LỄ PHỤC

  • Tiền thế chân: 1.000.000VND/bộ (Bộ lễ phục gồm có 01 nón, 01 áo, 01 dây đeo UEH), khoản tiền này sẽ được hoàn lại ngay khi trả đủ lễ phục. Trường hợp trả lễ phục quá thời gian quy định hoặc thiếu lễ phục sẽ bị thu theo nội dung trên biên lai.
  • Mức phí bồi thường trong trường hợp làm hư hỏng hoặc làm mất lễ phục:
STT Hạng mục lễ phục Đơn giá đền bù
1 Mất áo/ Áo bị bung dây kéo 750.000 đồng
2 Mất nón/ Nón bị gập, gãy 150.000 đồng
3 Mất dây đeo UEH 100.000 đồng

Hotline